Home > ECB:s prognosmakare ser något lägre inflation 2016, 2018.

ECB:s prognosmakare ser något lägre inflation 2016, 2018.

ECB:s återkommande undersökning av oberoende prognosmakares utsikter för den ekonomiska aktiviteten i euroområdet visar att de nu ser något lägre inflation 2016 och 2018 jämfört med i den förra enkäten i juli. De långsiktiga inflationsförväntningarna är oförändrade.

Det rapporterar ECB på fredagen.

Tillväxtprognoserna har samtidigt skruvats upp något för 2016, men samtidigt sänkts något för 2018 och på längre sikt. Arbetslöshetsprognoserna är oförändrade för i år och nästa år, men något lägre för 2018 och på längre sikt.

ECB noterar att den väntade uppgången i inflationen initialt antas bero på en stark uppgång i energipriserna och därefter en mer gradvis uppgång i den underliggande inflationen.

Enkätresultaten tyder vidare på att riskerna mot prognoserna i breda drag uppfattas som balanserade för 2016, men med nedåtrisk mot utsikterna på längre sikt. Nedåtriskerna har ändå dämpats något jämfört med i föregående enkät i juni och är överlag relativt begränsade.

Jämfört med ECB:s tjänstemannaprognoser i september visar den nya enkäten samma inflationsprognoser för 2016 och 2017, men för 2018 såg ECB-tjänstemännen en inflation på 1,6 procent, över de 1,4 procent som de oberoende prognosmakarna nu räknar med.

Undersökningen genomfördes mellan den 30 september och 6 oktober bland 47 deltagare.

533871202

533871201

Rev avser revidering från närmast föregående prognos.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto