Home > ECB:s självständighet ifrågasätts efter domstolsbeslut

ECB:s självständighet ifrågasätts efter domstolsbeslut

Denna vecka har sett en otrevlig vändning efter den tyska rättens domstolsbeslut att ifrågasätta ECS:s Asset Purchase Programs (APP) lagenlighet. Till viss del hotar detta ECB:s självständighet och kan leda till en återkomst av juridisk nationalism.

Beslutet är inget annat än en katastrof utifrån perspektivet europeisk integration. Det återspeglar bristande europeisk solidaritet under dess mest utmanande kris sedan andra världskriget.

Dessutom kommer det bara veckor efter att europeiska rådet misslyckades att enas om hur de skulle dela på den ekonomiska börda som Coronavirus-pandemin orsakat. Länder som Italien och Spanien har sett hur dess kreditrisk har ökat, och ECB har med rätta setts som den enda institution som kan hantera detta.

ECB kan dock inte släcka elden om det inte finns någon solidaritet bland länderna i Europa. Ekonomisk nationalism är döden för all slags monetär och politisk enighet, och marknaden förstår det.

ECB:s självständighet står på spel

För ECB har denna veckas beslut hotat dess självständighet med bestående konsekvenser om inget ändras. Exempelvis kan de genomföra sitt nyligen utannonserade PEPP-program, men endast om vissa villkor möts. Med andra ord har en utomstående institution infört en villkorsklausul för ECB:s åtgärder. Detta innebär att det inte längre finns någon självständighet, vilket är en grundpelare för alla centralbanker i den utvecklade världen.

Den tyska rätten gick ett steg längre och gav ett ultimatum till viktiga tyska institutioner – en tre månaders tidsfrist att följa beslutet. Bundesbank specifikt är en av de institutioner som riskerar att bannlysas från att delta i ECB:s APP-program i framtiden.

I slutändan handlar det om hur Bundesbank kommer att reagera. Tillsammans med ECB:s självständighet riskerar nämligen även Bundesbank att bli av med sin självständighet.

EU byggdes på fransk-tyska grundvalar. De två ekonomiska kraftpaketen ledde europeisk tillväxt med ECB och andra institutioner som stöd för framgången av gemensamma ekonomiska och monetära projekt. Beslut som dessa underminerar både gemensamma ekonomiska och monetära policys samtidigt som centralbankens självständighet hotas.

Det må vara så att ECB misslyckades med att förklara hur APP-program respekterar proportionalitetsprincipen. Det bör dock inte vara anledning nog att ifrågasätta bankens självständighet och skapa marknadskaos när fokus bör ligga på att lindra den ekonomiska smärta som Coronavirus-krisen orsakat.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto