Home > Efterfrågan på dollar på modet igen

Efterfrågan på dollar på modet igen

Under en vecka då Jerome Powell, ordförande på Fed, kommer tala offentligt tre gånger, verkar det som att USD är tillbaka på modet då investerare letar efter trygghet i världens reservvaluta.

Aktiemarknadens utförsäljning de senaste dagarna antyder att likviditetsbegränsningarna kvarstår och att USA:s finansdepartements åtgärder blir lika viktiga som centralbankens.

USA:s finansdepartement bygger en buffert

Många deltagare på marknaden överraskades av att USA:s finansdepartement utfärdade mer skuld än vad Fed utfärdade likviditet. Medan Fed började köpa tillgångar igen som svar på coronavirus-krisen började även finansdepartementet utfärda skuld.

Aktiemarknadens återhämtning efter den stora dippen i mars berodde till stor del på Fed:s beslut att öppna swappavtal för USD. När likviditeten av USD ökade lugnade marknaderna ner sig, vilket innebar att en smidig återhämtning kunde sätta igång.

Men, samtidigt utfärdade finansdepartementet allt mer skuld. De har även byggt en kontantbuffert på sistone. Matematiken bakom denna process (det vill säga högre skuldutfärdande än Fed:s tillgångsinköp) leder till mindre likviditet i USD. Detta är en av anledningarna varför aktiemarknaden sålde förra veckan och varför den framstår som fragil idag (amerikanska terminer pekar mot en annan svag start).

Den stora frågan nu är vad Fed kommer göra under årets andra hälft? Om finansdepartementet fortsätter att hålla samma takt kommer krympande USD-likviditet antagligen sätta ännu mer press på aktiemarknaden. Därför kommer den amerikanska centralbanken antagligen försöka köpa in tillgångar snabbare, för att öka antalet USD som finns tillgängligt. Detta i sin tur kan skapa ytterligare tryck på spot-marknader på USD-par och sätta en miniminivå under den fallande amerikanska aktiemarknaden.

För marknadsdeltagare är DXY (dollar-indexet) det riktmärke man bör jämföra mot. Det har visat sig att villkoren för USD-likviditet har lett till förändringar i DXY med upp mot två månader. Med andra ord lär investeringar under sommaren (dvs. juni, juli och augusti) ske under lägre DXY med tanke på den amerikanska centralbankens åtgärder i april och maj, och sen återgå efteråt, med tanke på vad finansdepartementet har gjort.

Som alltid är matematiken inte så simpel. Detta är vad som bör hända om både Fed och finansdepartementet inte ändrar någonting, vilket inte är sannolikt med tanke på allvaret i den nuvarande ekonomiska lågkonjunkturen.

Därför är det troligt att både Fed och finansdepartementet blir aktiva spelare på de internationella finansiella marknaderna när de försöker hantera påverkan av coronavirus-krisen.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto