Home > Ekofinmöte ska ta upp EMU:s framtid, fintech och digital skatt.

Ekofinmöte ska ta upp EMU:s framtid, fintech och digital skatt.

EU:s finansministrar ska på fredag-lördag diskutera EMU:s framtid, främst olika grepp för att stödja strukturreformer hos eftersläntrare.

Det informella ekofinmötet ska också diskutera hur EU ska reglera fintech och hur den digitala ekonomin inte ska kunna undgå beskattning.

Denna gång samlas finansministrar och centralbankschefer för sitt halvårsvisa informella ekofinmöte i Tallinn eftersom Estland är EU:s ordförandeland detta halvår.

Mötet ska reagera på EU-kommissionens reflektionspapper om fördjupning av valutaunionen från den 31 maj. Papperet är en del av EU:s självrannsakan för att utveckla EU efter Storbritanniens beslut i fjol att lämna unionen.

Trots återkommande uppmaningar sedan EMU:s start har många euroländer, främst sydliga, underlåtit att genomföra strukturreformer för att modernisera sina ekonomier. Extremfallet är Grekland, där till slut hot om statsbankrutt och ett nödlåneprogram till slut har tvingat fram breda ekonomiska reformer.

Ekofinmötets diskussion ska i första hand handla om vilka piskor och morötter som kan användas. Föga överraskande föredrar eftersläntrarna morötter utan hårda motkrav. Men nordliga länder, som Tyskland, är då rädda för att mottagarna inkasserar stödet utan att reformerna blir av.

Reflektionspapperet föreslår tre alternativ till en fond: en europeisk arbetslöshetsförsäkring, en fond för dåliga tider (”rainy days”) samt en investeringsfond som ska ge stimulans under lågkonjunkturer.

Finansministrarna ska också fundera på om EU:s ekonomiska planeringscykel, den europeiska terminen, kan stramas upp så att euroländerna knuffas att genomföra reformer. Varje EU-land får årligen landspecifika rekommendationer med en åtgärdslista. Stora delar av listan ignoreras ofta.

I den europeiska debatten finns också en kaskad av andra idéer för att fördjupa EMU. Frankrikes president Emmanuel Macron är ambitiösast med förslag om en egen budget för euroområdet, egen finansminister och eget parlament.

Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker hakade delvis på i onsdagens tal. Tysklands förbundskansler har sagt ja artigt – som betyder nej, eller möjligen ja med små nya anslag och nya befogenheter.

Ekofinmötet i Tallinn ska också se om det finns någon aptit för att EU ska stödja och reglera fintech. Tekniska innovationer på kapitalmarknaden anses ha stor potential och väntas medföra stora förändringar av affärsmodeller.

Förhoppningar finns att fintech ska kunna hjälpa till att integrera EU:s kapitalmarknad.

En annan aspekt är att fintech i EU nu är koncentrerad till Storbritannien, som ju kommer att lämna unionen.

Finansministrarna ska även diskutera den kniviga frågan om hur digitala tjänster ska kunna beskattas. Företag som Google, Microsoft och Amazon saknar ofta fysisk närvaro i många länder (fast driftställe), så att vinsterna för deras stora digitala försäljning hamnar utanför EU-landet i fråga.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto