Home > Ekonomi stark, men bräckliga banksystem och sköra statsfinanser

Ekonomi stark, men bräckliga banksystem och sköra statsfinanser

Det skriver han i en debattartikel i Dagens Nyheter.

”Svensk ekonomi har visat motståndskraft. Tillväxten och sysselsättningen har utvecklats bättre än i de flesta andra EU-länder. De svenska statsfinanserna är idag bland de starkaste i EU ,ed ett sparande nära balans och en sjunkande skuld, vilket få andra länder kan visa upp”, skriver Anders Borg.

Han tillägger att om Sverige haft lika svag tillväxt som övriga EU-länder sedan 2006 ”skulle vi ha haft cirka 100 miljarder kronor mindre till välfärd och jobbinvesteringar. Om vår arbetsmarknad utvecklats som övriga EU hade 150.000 färre varit sysselsatta”.

Anders Borg skriver vidare att regeringen nu håller fast vid de BNP-prognoser som han själv presenterade i harpsund den 23 augusti, vilket innebär att regeringen bedömer att BNP ökar 1,6 procent i år och 2,7 2013. Han betonar dock risken för en sämre utveckling dominerar i förhållande till huvudscenariot.

Enligt finansdepartementets huvudscenario väntas den svenska ekonomin vara nära balans år 2016, och då väntas det finansiella sparandet uppgå till 2,5 procent.

Finansministern håller fast vid att regeringen satsar 23 miljarder på nya reformer i budgetpropositionen som presenteras på torsdagen. Regeringen kommer att satsa på infrastruktur, forskning och innovation, att förbättra förutsättningarna för investeringar i Sverige, bland annat genom att bolagsskatten sänks från 26,3 till 22 procent.

Regeringen satsar också på att får fler unga i arbete samt stöd till ekonomiskt utsatta.

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.