Home > Ekonomisk tillväxt under pandemin

Ekonomisk tillväxt under pandemin

Den internationella valutafonden (IMF) visade nyligen upp sina senaste prognoser för ekonomisk tillväxt. Det var inte överraskande att rapporten visade att störst andel tillväxt pågår i utvecklande länder och tillväxtekonomier i Asien, då detta är en region där den största andelen tillväxt kommer synas under 2021.

Varför är detta inte överraskande? Den främsta anledningen har att göra med hur dessa länder har hanterat coronaviruset. Detta är länder som är vana vid virusspridning, så de hade system för att kunna hantera det och anpassa sig, vilket är svårare att säga om västvärlden.

IMF:s identifierade ekonomiska risker

Innan vi tar en titt på de ekonomiska risker som IMF har identifierat är det viktigt att förstå siffrorna i bilden ovan. Medan IMF förutspår en tillväxt på 3,1% eller 5,2% i USA respektive Euro-området under 2021 kommer denna tillväxt efter en signifikant nedgång under 2020. Även om IMF:s prognoser är korrekta kommer ekonomierna i USA och Euro-området fortfarande prestera sämre än innan krisen.

IMF har identifierat många riskfaktorer som kan hota dess tillväxtprognoser. En av dem har med social oro att göra. Som vi såg i juni i USA och sen i resten av världen kunde pandemin inte stoppa världen från att protestera mot rasism och ojämlikhet.

Geopolitiska spänningar och oljeprisets utveckling är även ett potentiellt hot mot tillväxten. Nya utbrott och en andra våg ser dock ut att vara den största risken mot de ekonomiska prognoserna. Medan det inte är sannolikt att ekonomierna kommer stänga ner helt och hållet igen kan en andra våg påverka tillväxten signifikant. I Europa har vi redan sett ett par åtgärder i denna riktning – Belgien stängde ned alla barer och restauranger i en månad, och Katalonien i Spanien och Paris i Frankrike gjorde samma sak i två veckor. Medan dessa åtgärder är temporära kommer de påverkar den ekonomiska tillväxten, och visar hur snabbt prognoser kan behöva justeras.

Utöver det som nämnts hittills anser även IMF att det finns en risk att beslutsfattare drar tillbaka det ekonomiska stödet för snabbt. Om detta sker sätter det press på en redan fragil återhämtning, och risken är att ekonomin snabbt hamnar i en lågkonjunktur igen.

Allt sammantaget är IMF:s rapport full av försiktighet och visar hur världen ser ut efter över sex månader av en global pandemi – delad, fragil och osäker.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.