Home > Ekonomiska utsikterna för svensk ekonomi fortsatt mörka

Ekonomiska utsikterna för svensk ekonomi fortsatt mörka

Det skriver Internationella valutafonden, IMF, i en konsultationsrapport på onsdagen.

IMF räknar med att den reala BNP-tillväxten sjunker från 4 procent 2011 till 1 procent 2012, för att sedan återhämta sig till 2,3 procent 2013, och följer därmed på det stora hela utvecklingen i (advanced) Europa och är något mer optimistisk än Riksbankens prognoser.

IMF berömmer Sveriges fortsatt starka makroekonomiska utveckling, som stötts av lämplig politik och effektiva institutioner. De välkomnar också försöken att stärka ramverket för makrotillsyn och översikten av den finansiella sektorn genom stramare kapitaltäckningsregler och likviditetskrav, och uppmanade myndigheterna att fortsätta sin samverkan med regionala banktillsynsmyndigheter.

De lyfte också fram vikten av att stärka Basel II:s tillsynsramverk, liksom bankresolutioner och krishanteringsarrangemang.

”Icke desto mindre, noterade ledningen att betydande nedåtrisker tynger utsikterna på kort sikt och kvardröjande sårbarhet kräver anpassningsbar politik och ytterligare struktur- och finansiella reformer”, skriver IMF i rapporten.

De anser att de automatiska stabilisatorerna bör tillåtas att verka fullt ut då aktiviteten dämpas, men flera av IMF-tjänstemännen såg också utrymme för kontracyklisk stimulans under 2013. Riktade skatte- och utgiftsåtgärder skulle göra den planerade finanspolitiska justeringen på medellång sikt mer ”tillväxt-vänlig”, skriver de.

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.