Home > Electrolux på väg upp

Electrolux på väg upp

Electrolux B har fått köpsignaler och ligger i en kortsiktig uppåtriktad trend. Vi siktar på att aktien ska gå upp till 143-158 området.

Electrolux kom igår med en rapport där resultatet var som förväntat. Däremot uttryckte sig vd Keith McLoughlin oväntat positivt om framtiden. Utdelningen i aktien förelås desutom bli oförändrad på 6,5 kr per aktie vilket kan ses som ett utslag av bolagets optimism inför framtiden. Analytikernas förväntning var nämligen istället en sänkning av utdelningen.

Electrolux B har också gått starkt de senaste dagarna och årets uppgång för aktien är nu hela 22%, beräknat på kursen i skrivande stund 134,3 kr.

Den långa trenden för Electolux B, definierat som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är fortfarande nedåtriktad. Den kortsiktiga trenden vände dock uppåt redan i november. Stochastic-indikatorn är på en hög nivå och visar alltså att aktien är överköpt. Aktien kan dock fortsätta vara överköpt en längre tid i en starkt trendande marknad.

Electrolux B har fått ett flertal köpsignaler den senaste månaden. Senast var det när aktien gick över motståndet vid 129 kr. Aktien ser nu ut att ha goda möjligheter att komma upp i 143-158 kr intervallet, vilket också blir vårt målområde för denna uppgång. Skulle aktien även gå över motståndet vid 158 kr är nästa viktiga motståndsnivå vid 169 kr. Vi vågar emellertid inte spänna bågen så hårt i detta läget.

Skulle Electrolux B rekylera ner mot stödnivåerna kring 124 kr eller ca 129 kr kan detta utnyttjas till att köpa aktien. Vi har sedan även en stödnivå vid ca 120 kr och ca 107,5 kr, men så långt ner borde inte rekyler komma i denna marknadsfas.

I vårt huvudscenario över börsen ser vi att en klar risk att börsen generellt toppar av inom den närmaste månaden. Skulle så ske är risken uppenbar att Electrolux dras med i en sådan utveckling. Dessförinnan ser dock aktien ut att hinna komma upp till vårt målområde vid 143-158 kr.

En strategi skulle därför kunna vara att köpa Electrolux B på rekyler ner mot 129-130 kr. Köp relativt små positioner då den långa trenden fortfarande är nedåtriktad. Sikta på 143-158 kr. Stop loss om aktien stänger i 123 kr eller lägre. Flytta upp stop lossen allteftersom aktien går upp.

Att ta position
Handla Electrolux B för uppgång med tex. Citi First ELU2C 110CIT*
Handla Electrolux B för nedgång med tex. Citi First ELU2O 85CIT*
Electrolux B (Dagsdiagram)
Electrolux B (Dagsdiagram)

*CitiFirst samarbetar med Tradingportalen vid marknadsföring av CitiFirsts produkter.

 

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.