Home > Elekta en hårt blankad aktie på börsen

Elekta en hårt blankad aktie på börsen

Elekta
Elekta (Öppna i TP Trader)

Viss oro i leden kan även synas bland Elekta-analytiker.

Det framgår av det material Nyhetsbyrån Direkt tagit del av inför bolagets niomånadersrapport.

Danske Markets och Pareto Securities har nyligen sänkt sina rekommendationer för strålterapibolaget då de bland annat tror att Elekta inte mäktar med sin prognos om en ebit-tillväxt om mer än 15 procent i år på grund av ofördelaktiga växelkurser.

”Den underliggande marknaden för Elekta kommer nog att vara något svagare än vad bolaget räknade med i sin senaste rapport och det finns en risk för att bolaget måste sänka sin ebit-prognos”, säger en analytiker som vill vara anonym.

Pareto Securities sammanfattar sin syn:

”Vi tror inte att Elekta kan skydda sig mot nedgången i Europa och de lägre aktivitetsnivåerna i Latinamerika. Vi tror att det kan innebära ett trendbrott i försäljningstillväxten framöver”, framgår det av en analys.

Den anonyme analytikern kommenterar den föga smickrande blankningstoppen:

”En del blankningar i Elekta-aktien kan vara relaterade till konvertibler så du kanske inte ska lita på alla blankningssiffror du ser. De som blankar har nog längre perspektiv än en sänkt ebit-prognos. Generellt har marknaden höga tillväxttal i sina prognoser och en mindre negativ avvikelse från det skulle kunna ge en stor negativ reaktion i aktien”.

Elektas egna helårsprognoser för 2012/2013 är att omsättningen i lokal valuta ska öka med mer än 15 procent och att rörelseresultatet också växer med mer än 15 procent i kronor räknat.

SME Direkts konsensus har dock anammat medicinteknikbolagets ebit-prognos och förutskickar en tillväxt om i genomsnitt 17 procent i det underliggande rörelseresultatet. I det rapporterade rörelseresultatet väntas dock en tillväxt om prick 15 procent.

För 2013/2014 väntas den underliggande ebit-tillväxten sjunka något till runt 14 procent. Under 2014/2015 spås emellertid resultattillväxten tillta till cirka procent, enligt SME Direkt.

Elektas kvartalsrapport väntas den 5 mars klockan 7.30 och en efterföljande telefonkonferens är schemalagd till klockan 10.00.

Av: Direkt/Tradingportalen

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto