Home > Elliott wave teorin – fraktaler och det gyllene snittet på marknaden?

Elliott wave teorin – fraktaler och det gyllene snittet på marknaden?

På 1930-talet upptäckte Ralph Nelson Elliott att aktiemarknadspriser tenderar att stiga och falla i likadana återkommande mönster. Han märkte att mönstren var likadana i form men inte nödvändigtvis i tid eller amplitud.

Teorin är grundad på att de mönster som finns i naturen som Pi och det gyllene snittet också bör återspegla sig på börskurser då dessa är resultat av människors handlingar och känslor.

Den kände spekulanten och diplomaten under första halvan av 1900-talet, Bernard Baruch, var också av en liknande åsikt:

”Men vad som verkligen återspeglas i börsens svängningar är inte själva händelserna, utan människors reaktioner på dessa händelser”

Elliott wave är i grunden väldigt likt Dow Theory, men mycket mer invecklad. Grunderna är i korthet följande:

Varje typ av rörelse på marknaden går i så kallade ”vågor”. En uppgång i trendens riktning går i 5 vågor upp: tre uppåtvågor och två korrektionsvågor som benämns 1-5 medan en rekyl mot trenden går att känna igen på att den rör sig i bara tre vågor ofta benämnda A-C: två ner och en upp. (Ett bra sätt att veta om till exempel en trend har vänt är att just räkna vågorna.)

Dessa vågor förgrenar sig sedan ner i alla skalor som fraktaler; det vill säga en 1:a uppåtvåg innehåller fem vågor som vardera innehåller 5 vågor etcetera.

Inom Elliott läggs stor vikt vid fyra huvudriktlinjer:

  1. Rätt utseende: En korrekt identifierad vågrörelse ska helst se ut som på bilden nedan och bör gå att känna igen i åtminstone något tidsperspektiv.
  2. Våglikformighet: Den tredje och femte uppåtvågen tenderar ofta att vara lika stora sett i tid och pris.
  3. Vågmotsatsen: Om den 2:a uppåtvågen ned var en långsam zigzag-rörelse bör den 4:e vågen vara brant och skarp och vice versa.
  4. Vågpersonlighet: Elliott menar att varje våg är en reflektion av masspsykologi. 1:a uppåtvågor utgör ofta fortfarande delar av en marknads konsolideringsfas och tenderar att bli nästan helt raderad av våg 2 som är en rekyl.

Skillnaden dem emellan är att den första vågen tar med sig mer av indexens aktier och är mycket mer teknisk konstruktiv. Folk är dock fortfarande övertygade om att björnmarknad råder och det finns fullt med blankare överallt som kortar aktier.

2:a vågen tenderar att vara den punkt då allmänheten fortfarande tror att det är en nedåtgående marknad även fast trenden tydligt har vänt, trots fortsatta negativa nyheter. Trots stor blankning sjunker inte aktiekurserna till en ny botten.

3:e vågen är den starkaste delen av en akties eller index uppgångsfas. De är starka och nästan alla aktier i index dras med upp. Nyheterna och fundamenta börjar äntligen bli positiva.

4:e vågen tenderar att vara de mest förutsägbara vågorna då man efter vågmotsatsen kan exkludera den typ av rörelse våg 2 hade som högsta möjliga scenario. Dåliga aktier skapar sina toppar och börjar gå ner då bara styrkan av en 3:e våg kunde röra dem ur fläcken.

5:e vågen är mycket lika 3:e vågen med skillnaden att de är mycket mindre dynamiska. Indexuppgången fortsätter men nu är det bara de bästa aktierna som fortfarande stiger och drar med sig hela börsen. Volymen tenderar att svikta över alla led och nyheterna och fundamenta börjar redan bli negativa men aktierna fortsätter upp ända.

Rekylvågorna A-C:s karakteristika är snarlika våg 1-3.

För vidare läsning kan jag rekommendera diverse böcker av Robert Prechter eller Ralph Nelson Elliotts The Wave Principle.

Elliot Waves Theory
Elliot Waves Theory
DAX - Elliott Wave
DAX – Elliott Wave
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto