Home > EMU-KPI och räntebesked från Nordge på onsdagen

EMU-KPI och räntebesked från Nordge på onsdagen

På onsdagen kommer arbetslösheten i hela euroområdet i september klockan 11.00, som väntas ha stigit till rekordhöga 11,5 procent. Då publicerar Eurostat även snabbindex över inflationen i euroområdet i oktober, som väntas sjunka till 2,5 procent från 2,7 procent i september.

I Norge har centralbanken policymöte med räntebesked och ny penningpolitisk rapport klockan 14.00. Samtliga bedömare i TDN Finans prognosenkät spår en oförändrad ränta på 1,50 procent.

SEB skriver i ett marknadsbrev att de väntar sig en oförändrad ränta och endast en liten förändring av räntebanan.

De ekonomiska indikatorerna har varit blandade på senare tid, med svag detaljhandel under juli-augusti relativt andra kvartalet och sjunkande varuexport som indikerar en relativt markerade nedgång i BNP-tillväxten tredje kvartalet. Däremot var den senaste regionala rapporten från Norges Bank lugnande, då den antydde en trendtillväxt i fastlands-BNP i linje med centralbankens prognos. Kärninflationen är också fortsatt dämpad och något under prognos.

Räntebanan väntas endast ändras något, och ta bort varje sannolikhet för en räntehöjning före årsskiftet men fortsatt indikera en första höjning i mitten av 2013. Lägre inflation väntas tynga räntebanan, medan en starkare krona delvis bör motverkas av klart lägre marknadsräntor. En nedreviderad global tillväxt och förändrade ränteförväntningar utomlands kan ge nedåtrisker för juniprognosen om en styrränta på 2,00 procent fjärde kvartalet 2013, skriver SEB.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto