Home > En analys av ECB-protokollen

En analys av ECB-protokollen

ECB-protokollen (motsvarande FOMC-protokollen i USA) efter mötet i juni släpptes igår.

Rapporten visar på rekordsiffror när det kommer till antalet ord i protokollet, och visar hur ECB kan behöva förbättra sin kommunikation med marknaden.

Hur en centralbank väljer att kommunicera är speciellt viktigt för finansiella marknader då handelsalgoritmer ofta köper eller säljer en valuta baserat på vad ett dokument visar eller inte visar. Exempelvis ”skannas” FOMC-redogörelsen i USA av handelsalgoritmen på ett par millisekunder då de letar efter förändringar i hur saker benämns jämfört med föregående rapport.

Detaljer från ECB-mötet i juni 2020

Ett av de mest underskattade verktygen för moderna centralbanker kallas ”forward guidance”. Detta representerar den fulla arsenal som en centralbank väljer att använda för att uppfylla sitt mandat, som består av prisstabilitet, och i vissa fall arbetstillfällen. Syftet är att förankra inflationsförväntningarna under två års tid runt inflationsmålet.

Ekonomiska prognoser, protokoll från centralbankmöten eller tal och tv-framträdanden är alla en del av detta koncept. När det kommer till ECB introducerades deras protokoll, som publicerades tre veckor innan utannonseringen av låg anbudsränta, som ett nytt verktyg för att öka transparensen.

Detta är detaljerade protokoll från ECB:s styrelsemöte och ger ofta insikter som marknadsdeltagare kan ha missat. Gårdagens rapport innebar att euron gick ned, framförallt jämfört med USD, men den gemensamma valutan återhämtat sig mot slutet av handelsdagen.

För första gången sedan dess introduktion översteg ECB-protokollet 10 000 ord. Detta kan bero på att en granskning av utvecklingen på den finansiella marknaden tog längre tid än vanligt på grund av COVID-19-krisen, eller att det är allt svårare att utvärdera den globala ekonomiska skada som sker i Euro-området.

Oavsett vilken anledning det är återspeglar det ökade antalet ord de utmaningar som ECB står inför under krisen, bland annat i form av hög arbetslöshet och extremt låg inflation. Dessutom har deras självständighet hotats av den tyska författningsdomstolen tidigare under året, vilket helt klart bidrog till diskussionerna på styrelsemötet.

För euro-investerare är ECB-protokollet ett relativt nytt verktyg när det kommer till att få mer information om vad centralbanken diskuterar och för att få stöd i handelsanalys. Den här gången är slutsatsen att PEPP-köpen respekterar proportionalitetsprincipen och att ECB agerade i enlighet med sitt mandat.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto