Home > En analys av Europas 500 miljarder Euro stora återhämtningsfond

En analys av Europas 500 miljarder Euro stora återhämtningsfond

För två dagar sedan gladdes marknaden av ett fransk-tyskt förslag om att samla in 500 miljarder Euro i form av en återhämtningsfond. Tanken var nyskapande och överraskande på samma gång. De medel som skulle samlas in var menade att integreras in i en flerårig budget och distribueras som budgetöverföringar istället för som bidrag. Dessutom kommer de distribueras efter hur länderna påverkats av coronakrisen och inte efter GDP.

EU-kommissionen lånar långsiktigt

Planen är att EU-kommissionen ska låna från internationella finansiella marknader på lång sikt (25 år). De kommer sen emittera obligationer (AAA) som inte bör ha några problem med att hitta köpare.

Även om ett problem skulle uppstå i framtiden kan den Europeiska centralbanken eventuellt köpa EU-emitterade obligationer. Dessa obligationer är giltiga för PESPP, programmet för köp i offentlig sektor (PSPP) som bedrivs av ECB.

Hur kommer skulden kunna betalas tillbaka?

Den nya skulden kommer läggas till i den årliga budgeten som alla länder gör. Matematiken säger att för en tjugoårig obligation kommer den totala skulden, med amortering, vara väldigt låg, under 0,5% beroende på land.

Självklart måste medlemsstater välja smarta ekonomiska policys och genomföra säkra reformer. Men detta är något vi kan oroa oss över senare när världen förhoppningsvis har kommit på ett sätt att hantera denna pandemi.

Det huvudsakliga budskap som dessa två länder har sänt ut handlar om solidaritet och tillit. Solidaritet med de länder som har påverkats värst, och tillit att Europa inte kan falla samman så enkelt. För finansiella marknader är tillit det viktigaste som finns.

Under 2012 års Euro-kris sade Mario Draghi, dåvarande ordförande på ECB de bevingade orden ”whatever it takes” under ett tal i London. Det var första gången en ordförande på ECB implicit har menat att centralbanken är där för att hjälpa marknaden att hålla nere spridningen, och marknaden tog hans ord på stort allvar. I och med det etablerade han mer tillit i systemet, vilket underlättade bördan på skuldsatta europeiska länder.

En liknande reaktion hände efter denna veckas händelser. Efter att både ECB och EU-kommissionen ställde sig bakom planen verkar det som att dörren mot de första europeiska obligationerna har öppnats.

När Tyskland och Frankrike leder vägen följer andra länder i Europa efter. Det var samma sak under Helmot Kohl och Francois Mitterrands tid, och detta gäller fortfarande idag under Angela Merkel och Emmanuel Macron.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto