Home > En del arbete kring riskhantering för bankerna återstår alltjämt.

En del arbete kring riskhantering för bankerna återstår alltjämt.

Finansinspektionen (FI) tydliggjorde under 2014 kraven på hur bankerna förväntas styra och organisera sin verksamhet samt hur de ska hantera risker och kontrollera sin verksamhet.

”Bankerna svarar i många delar upp mot dessa krav men det kvarstår fortfarande en del arbete”, skriver FI i årets tillsynsrapport kring det svenska banksystemet.

Myndigheten har bland annat noterat i tillsynen att bankernas övergripande riskramverk i många fall i praktiken inte är anpassade efter verksamheten, och ibland inte heller är tillräckligt förankrade i organisationen.

Det finns enligt FI även indikationer på att riskramverket i flera banker inte utgör en integrerad del av verksamheten, att riskkulturen är svag samt att arbetet med risk och kontroll inte är tillräckligt effektivt.

Ett annat område som berörs i rapporten är bankernas användning av interna modeller vid beräkning av kapitalkrav. Under det senaste året har Finansinspektionen skärpt metoden som bankerna behöver använda för att beräkna de långsiktiga fallissemangsriskerna i sina modeller.

”FI bedömer i dagsläget att de flesta banker ännu inte följer denna striktare metod och ställer därför krav på att bankerna ska hålla extra kapital tills dess att bankerna har anpassat sina interna modeller. FI följer för närvarande upp i tillsynen att bankerna anpassar sina modeller på ett lämpligt sätt”, uppger myndigheten.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto