Home > En detaljerad titt på hur det gick för den amerikanska ekonomin under andra kvartalet 2020

En detaljerad titt på hur det gick för den amerikanska ekonomin under andra kvartalet 2020

Utöver FOMC-mötet förra onsdagen var BNP-rapporten en av de viktigaste ekonomiska händelserna förra veckan. Medan finansiella medier fokuserade på den årliga siffran på -32,9% var sammandragningen av den amerikanska ekonomin betydligt lägre.

Sammandragningen på -9,5% för andra kvartalet visar de ekonomiska problem landet står inför. Coronavirus-krisen har lett till desinflationspress, vilket ledde till att den amerikanska centralbanken antydde att de kommer hålla räntan låg och penningpolitiken lättad under den närmsta framtiden.

Den ekonomiska bilden av andra kvartalet i USA 2020

Den höga besparingsgraden för kvartalet är det som först sticker ut. Personlig besparingsgrad tredubblades nästan jämfört med det första kvartalet och nådde tvåsiffrig tillväxt – till slut hamnade den på 25,7% av disponibel inkomst jämfört med 9,5% under det första kvartalet.

Privat konsumtion föll med över en tredjedel av den årliga graden, vilket ligger i linje med den ökade besparingsgraden. Dessutom minskade export och bostadsinvesteringar, samtidigt som regeringen spenderade mer inom icke-försvar.

Då vi har en tredjedel av detta kvartal bakom oss har nu marknadsdeltagare vänt sitt fokus till data för juli. Vi har såg en bättre än väntat ISM PMI-rapport igår, även om sysselsättningsdelen av rapporten fortfarande är svag. Sysselsättning bevakas noga under NFP-veckan då den tillsammans med ADP-siffrorna erbjuder en antydan om hur NFP kan komma att se ut. Hittills ser det inte positivt ut.

Fed var tydliga förra veckan: den amerikanska ekonomin är beroende av hur coronavirus-pandemin hanteras. Ju längre det finns osäkerhet, desto starkare och mer långvariga blir påverkan på ekonomin.

Det som sticker ut är att finansiella marknaden fortfarande tror att de europeiska ekonomierna kommer klara sig bättre än USA. Om man dock tar en titt på BNP för Euro-området under samma kvartal är snittet på 12,1% värre än den amerikanska BNP-rapporten. Så varför förväntar sig investerare att Euro-zonen ska klara sig bättre när siffrorna pekar på det motsatta?

En förklaring skulle kunna vara att allt detta sker enligt förväntan, och att datan från förra torsdagen och fredagen överraskade marknaden. Detta hade förklarat den skarpa vändningen för EURUSD-paret och även vändningen för Greenbacks.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto