Home > En förhandstitt av dagens NFP-rapport?

En förhandstitt av dagens NFP-rapport?

Marknaden har sett fram emot dagens jobbrapport. Efter den förödande ADP-rapporten för två dagar sen ville alla se om denna svaghet även kan synas i NFP-rapporten.

Arbetsmarknaden vände starkt efter katastrofen i februari 2020. NFP lade till jobb varje månad under de senaste sju månaderna, men det finns fortfarande många som är arbetslösa. Just nu är 37% av arbetskraften utan arbete, och har varit det i över 27 veckor, vilket är en slående siffra för världens största ekonomi.

Vad ska man fokusera på i dagens NFP-rapport?

NFP-rapporten är oftast en av de mest volatila rapporterna. Anledningen till har att göra med marknadens natur – dominerad av handelsalgoritmer. Eftersom dessa siffror har en direkt påverkan på den amerikanska dollarn är det relativt enkelt att positionera sig för resultatet. Därmed handlar det framförallt om att vara snabb, då algoritmerna köper och säljer samtidigt baserat på hur den faktiska siffran skiljer sig från prognosen.

Dagens rapport är speciell av flera anledningar. Först och främst är resultatet redan prissatt på marknaden. Baserat på vad ADP visade har marknaden valt att ignorera NFP-rapporten och istället fokuserat på helhetsbilden, nämligen att demokraterna har tagit över kontrollen av kongressen.

För det andra har den data som visats av ekonomiska indikatorer inte påverkat marknaden så som de brukar. Under pandemin har fokus skiftat mot potentiella vaccin, smittspridning och nu distribueringen av vaccin.

Även om NFP-rapporten i december visar en minskning på 24 000, vilket Oxford Economics förutspår, kan dessa negativa siffror enkelt ändras efter revideringar. Som ofta är fallet kan revideringar av tidigare data visa att fler jobb lades till under november, vilket kan kompensera för potentiella förluster i december.

Arbetslöshetsgraden är också viktig. Det har hänt att arbetslöshetsgraden har avvikit från den övergripande NFP-siffran (dvs. att arbetslösheten ar sjunkit efter jobbförluster).

Slutligen bör traders titta på detaljerna i rapporten. Sådant som genomsnittlig timlön, deltagande på arbetsmarknaden och permanenta jobbförluster är tillräckligt viktiga för att ändra den initiala reaktionen från marknaden.

Dollarn har minskat under de senaste sju månaderna. Med andra har dollarn gått ned ju bättre rapporter om jobben har varit. Kommer dollarn stärkas om jobb har gått förlorade i USA under december 2020?

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.