Home > En förhandstitt på den kanadensiska centralbankens räntebeslut

En förhandstitt på den kanadensiska centralbankens räntebeslut

Centralbankernas räntebeslut är en av de viktigaste händelserna på valutamarknaden. Det är räntenivån som får valutan att flytta på sig, och investerare positionerar sig alltid inför utannonseringar av räntebeslut.

För att göra det samlar investerare in och tolkar data som släpps mellan två räntebeslut. Målet är att göra en kvalificerad gissning om vad centralbanken kan göra när de möts för att utvärdera hur det går med ekonomin.

Kanadas centralbanks räntebeslut på onsdag följs noga av investerare från hela världen. De förväntas hålla räntan nära noll, på cirka 0,25%. Som många andra centralbanker i G10-länder har Kanadas centralbank sänkt räntan till nära noll under pandemin för att stimulera ekonomin under dessa osäkra och svåra tider.

Saker att ha i åtanke inför räntebeslutet från Kanadas centralbank

Förra fredagen var NFP-dagen. Som vanligt kommer kanadensisk jobbdata samtidigt, vilket gör det svårt att köpa och sälja USDCAD-paret.

Arbetslöshetsgraden kvarstår över 10% i Kanada (10,1%), även om den gick ned aningen från 10,9% från föregående månad. Den kanadensiska ekonomin lade till över 245 000 jobb och fortsatte därmed den positiva trend som inleddes för ett par månader sedan. Det är dock viktigt att ha i åtanke att siffrorna förvrängs av stödet från regeringen under krisen då temporär arbetslöshet och permanent arbetslöshet är svårt att mäta.

Handelsbalansen, som visar skillnaden mellan importerade och exporterade varor under månaden, gick ned till 2,5 miljarder CAD. Arbetsproduktivitet för föregående kvartal gick överraskande nog ned och nådde nästan 10% efter förväntningar på 6,5%, vilket även detta troligtvis har förvrängts av coronavirus-pandemin.

Kanadas centralbank har därför ett svårt uppdrag när de försöker tolka siffrorna inför utannonseringen av räntebeslutet. Fokus denna vecka kommer ligga på storleken på stödpaketen och ifall Kanadas centralbank anser att det är lämpligt att utöka balansräkningen snabbare.

Just nu ryktas det på marknaden att Fed kommer utöka sitt program för kvantitativa lättnader ännu mer, och att de eventuellt kommer utannonsera detta under nästkommande möte. Om så blir fallet hamnar inte Kanadas centralbank på efterkälken då de ofta följer i Fed:s fotspår när det kommer till penningpolitik.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto