Home > En förhandstitt på nästa veckas ECB-möte

En förhandstitt på nästa veckas ECB-möte

På torsdag nästa vecka kommer ECB leverera sitt penningpolitiska utlåtande. De som köper och säljer euro kommer hålla koll på detta då ECB måste hantera ovanliga förhållanden.

För det första har vi den starka valutan. Den gemensamma valutan har stigit hela sommaren, och inte bara mot USD men även mot GBP och JPY. Denna allmänna styrka för EUR är inte något ECB behöver under en kris.

Ett annat problem har med inflationen att göra. Den har sjunkit dramatiskt, trots massiv tillförsel av likviditet i systemet av centralbanken. På sin väg ner hotar den att nå under noll.

Vad kommer ECB göra nästa vecka?

Fler lättnader från ECB?

Det är svårt att föreställa sig fler lättnader från ECB. De har redan levererat rekordstora stöd till de europeiska ekonomierna.

Det verkar dock inte räcka. Jämfört med USA exempelvis har europeiska regeringar hamnat på efterkälken vad gäller finansiellt stöd. USD har därmed minskat i värde, vilket inte euron har lyckats med. Just nu verkar det som att ECB har misslyckats med att få inflationen att stiga, trots faktumet att deras balansräkning har mer än fördubblats sedan 2016.

Arbetslöshet bland unga har varit ett konstant problem i Europa, framförallt i de södra medlemsländerna, även innan pandemin. Ett av Mario Draghis huvudsakliga mål under hans tid som ordförande var att få ned arbetslösheten, framförallt bland yngre medborgare. ECB lyckades till viss del efter finanskrisen 2008-2009, men mycket mer krävdes.

Coronavirus-krisen har förändrat bilden totalt. Arbetslösheten bland unga i Spanien, Italien och Grekland har stigit dramatiskt. I Spanien nådde siffran 41,7%, och Italien ligger den över 30%. Detta är verkliga problem som har hamnat högst upp på beslutsfattarnas agenda.

Om vi återgår till euron är långsiktigt positionering på EUR inte varit större sedan i maj 2011. Just nu sitter den på 27%, vilket kan leda till vidare ökningar. Med andra ord positionerar sig marknaden i förväg.

Under Mario Draghis tid som ordförande visste marknaden att ECB levererade stort när det behövdes. Christine Lagardes tid som ordförande inleddes med en extern chock som ingen kunde förvänta sig. Hittills har hon lyckats väl – men ribban fortsätter att höjas.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto