Home > En förhandstitt på räntebeslutet från Kanadas centralbank

En förhandstitt på räntebeslutet från Kanadas centralbank

Kanadas centralbank (BOC) förväntas utannonsera sitt räntebeslut idag. Troligtvis kommer banken inte utannonsera något viktigt idag, men marknaderna är ändå intresserade av bankens penningpolitiska utlåtande.

Detta är en kvartalsrapport som kommer presentera bankens prognoser för inflation och ekonomisk tillväxt. Med tanke på COVID-19-pandemin blir det intressant för marknaden att se hur BOC tolkar den ekonomiska aktiviteten, och hur de kommer svara på de kommande utmaningarna.

Alla fokuserar på USDCAD-paret

Den kanadensiska dollarn (CAD) är en av de valutor som starkt korrelerar med priset på olja. Den positiva korrelation som ses mellan dessa två har ansvarat för att USDCAD nådde 1,46 i mars i år då WTI-priset hamnade i negativa territorier.

Oljemarknaden återhämtade sig sedan, och samma sak skedde för CAD. För den kanadensiska ekonomin är priset på olja en viktig drivkraft för tillväxten. Högre oljepriser genererar högre BNP i och med att Kanada är en stor exportör av oljeprodukter.

Då priset på olja återhämtade sig till 40 dollar återhämtade sig även USDCAD från 1,46 till 1,30. 1,30 är en viktig nivå att hålla ett öka på framöver då både Fed i USA och Kanadas centralbank har sänkt sina räntor till nästan noll, men katalysatorn för USDCAD-paret är fortfarande oljepriset.

Från ett tekniskt perspektiv formar förflyttningen till 1,46 och sen snabbt tillbaka till 1,30 ett möjligt ”head and shoulders”-mönster. Om detta blir fallet kan 1,30 agera som nacklinjen. Ett genombrott där kan öppna upp för ett intresse från marknaden som kan ses mycket lägre än 1,20.

Detta är dock under medellånga och långsiktiga perspektiv. När vi närmar oss det amerikanska presidentvalet och med Fed:s räntebeslut en dag efter valdagen lär BOC troligtvis inte signalera något idag. Det hade dock inte varit första gången som BOC överraskar marknaderna.

Banken signalerade inte sina avsikter att flytta räntan under noll. Det mesta vi kan förvänta oss vad gäller lättnader blir därför ett utökat program för kvantitativa lättnader. Faktum är att en nyh studie har visat att kvantitativa lättnader är mer effektiva än negativa räntor, och det är en av anledningarna till att banker väljer att undvika negativa räntor.

Allt sammantaget kan vi förvänta oss ökad volatilitet på CAD-paren fram tills dagens beslut. Och håll ett öka på 1,30-nivån under de kommande dagarna.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto