Home > En fortsatt tolerans för yenens försvagning

En fortsatt tolerans för yenens försvagning

Storbritanniens finansminister George Osborne sade efter mötet att G7-länderna upprepat sitt åtagande om att finans- och penningpolitiken ska fokusera på inhemska mål, inte valutamanipulation, rapporterar Bloomberg News.

”Vi kommer inte att ha växelkurserna som mål. Jag skulle säga att uttalandet från G7 tidigare i år var ett framgångsrikt uttalande och ett som man hållit fast vid”, sade George Osborne.

Han beskrev samtalen som ”framgångsrika och konstruktiva”. De ekonomiska utsikterna för världsekonomin har förbättrats, men de är ännu bräckliga.

Sentimentet på finansmarknaderna har förbättrats och det finns tecken på att detta slår igenom till förbättrade utsikter för den del länder. Tillväxtutsikterna är dock ojämna och återhämtningen kan inte tas för given

”Sammantaget har våra diskussioner de två dagarna bekräftat att det fortsatt finns många utmaningar för att säkra en uthållig återhämtning, och vi kan inte ta denna för givet. Men vi har ett fast åtagande om att de utvecklade ländernas ska spela sin roll i att vårda denna återhämtning och säkra en uthållig återhämtning”, sade han.

Han sade att det varit mindre oenighet om huruvida regeringarna ska fokusera på besparingar eller tillväxt än vad som allmänt antas.

”Alla är på det klara med att det krävs trovärdig medelfristig konsolidering. Vi var även överens om att det behövs flexibilitet”, sade han.

Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble sade att ”alla tittar på växelkursutvecklingen” och att de haft en mycket intensiv diskussion om Japan med de japanska kollegorna.

Kanadas finansminister Jim Flaherty sade att det uttryckts ”viss oro” för växelkurserna, även om alla länder inom G7 anser att deras valutor handlas fritt.

Italiens finansminister Fabrizio Saccomanni noterade att de diskuterat centralbankernas stimulanser och har en noga bevakning på att det inte sker några ”oönskade konsekvenser” vad gäller såväl kapitalflöden som växelkursrörelser”. Wolfgang Schäuble sade att de meddelat centralbankerna sin oro för ”relativt stor likviditet”.

Haruhiko Kuroda, chef för Bank of Japan, upprepade vid G7-mötet att landets åtgärder syftar till att leva upp till inflationsmålet på 2 procent, och inte artificiellt hjälpa exportörer.

”Lättnaderna kommer att bidra till att nå våra inhemska mål av att få ett slut på 15 års deflation”, sade han och tillade att G7:s förståelse för denna strategi hade fördjupats.

Finansminister Taro Aso sade att det inte varit någon kritik av Japans policy från G7-länderna, eller ”någon åsikt” om att yenen passerat 100-nivån mot dollarn.

George Osborne sade att G7-delegaterna varit ”imponerade” av de japanska åtgärderna, medan Wolfgang Schäuble noterade att japanerna lovat att inte bryta mot G7-uttalandet om valutor från i februari.

Bundesbankchefen Jens Weidmann indikerade att budskapet till Japan varit att inte förlita sig alltför mycket på penningpolitiken.

”Japans problem är i slutänden av en strukturell art. Det är därför särskilt viktigt att presentera en trovärdig väg för att återgå till uthålliga offentliga finanser och att å andra sidan hantera strukturella utmaningar”, sade Jens Weidmann.

George Osborne sade också att G7-länderna diskuterat fortsatta bankreformer och åtgärder för att komma tillrätta med problemet med alltför stora banker, ”too big to fail”. De var också överens om vikten av fortsatt kollektiva åtgärder för att hantera skatteflykt.

USD/JPY
USD/JPY

Av: Tradingportalen/Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto