Home > En historia om två ekonomiska lågkonjunkturer

En historia om två ekonomiska lågkonjunkturer

Då den europeiska centralbanken (RCB) förbereder sig på att leverera en till runda med penningpolitiska lättnader är det kanske god tid att jämföra de senaste lågkonjunkturerna. Dessvärre har vi upplevt två lågkonjunkturer i den utvecklade världen på lite över tio år.

De två lågkonjunkturerna är olika. De orsakades av olika saker, och till viss del har svaren från penningpolitiska myndigheter sett olika ut.

Hur bestämmer beslutsfattare hur lämpliga åtgärder kan se ut? Genom att jämföra dessa två lågkonjunkturer kan vi få svar på det.

Finanskrisen 2008-2009

Som namnet antyder var lågkonjunkturen 2008-2009 en finanskris. Bostadspriserna föll med 31,8% på grund av kollapsande CDO:er (Collateral Debt Obligations) – derivatinstrument på den finansiella marknaden.

Som svar på den stigande arbetslösheten och krympande BNP:n reagerade amerikanska myndigheter snabbt. Först sänkte Fed räntorna till nära noll. Efter det hjälpte federala myndigheter AIG (American Insurance Group) i ett avtal som var värt 182 miljarder dollar. Dessutom förflyttades cirka 200 miljarder dollar från penningmarknader till statsobligationer.

Coronaviruskrisen 2020

Den lågkonjunktur som skapades av coronaviruspandemin skiljer sig i skala. Denna gång sammandrog den globala ekonomin, inte bara ett par länders ekonomier.

Till följd av det var svaret mer aggressivt. Efter finanskrisen 2008-2009 introducerade Fed kvantitativa lättnader med målet att sänka avkastningen på avkastningskurvan. Innan de nådde sitt mål låg avkastningen fortsatt högt, så investerare valde att gå från penningmarknader till obligationer.

Finansiellt stöd ser även annorlunda ut år 2020 jämfört med för tio år sedan. Denna gång valde regeringar att erbjuda finansiellt stöd till företag och hushåll.

Som diagrammet ovan visar sjönk den tvååriga avkastningsdifferensen dramatiskt under 2020 jämfört med 2008-2009. Samtidigt valde en av de viktigaste centralbankerna i världen, ECB, att introducera NIRP (politik för negativ ränta).

Dessa två lågkonjunkturer har legat för nära varandra för att penningpolitiska myndigheter ska ha haft tid att normalisera sin politik. Hur kan man annars förklara faktumet att coronavirus-pandemin fångade ECB med en aktiv NIRP? Därför kan man enkelt säga, åtminstone när det kommer till Euro-området, att lågkonjunkturen 2008-2009 inte ens har avslutats, om man dömer av ECB:s lättnadsåtgärder.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.