Home > The Value Investor v.17 ”En introduktion till värdeinvesteringens underbara värld”

The Value Investor v.17 ”En introduktion till värdeinvesteringens underbara värld”

Redaktionen

Detta är min första fredagskrönika för Tradingportalen. Jag kommer att skriva om värdeinvestering ur olika perspektiv och ge tips om aktier, både köp- och säljråd. De första sex krönikorna kommer att gå igenom vad värdeinvestering är och hur man tillämpar dess principer för att bl.a. välja investeringsobjekt och tidshorisont. Därefter kommer jag varje fredag att skriva om olika aktier jag tror eller inte tror på, investeringsstrategi och mycket annat.

Värdeinvestering

Värdeinvesteringens grund är att även om aktier vanligtvis är rimligt värderade så uppstår det ibland skillnader mellan en akties pris på marknaden och det korrekta värdet på aktien. Börsen betalar alltså mindre, eller mer, för ett företag än vad som är rimligt att tro att bolaget kommer att tjäna i framtiden. Priset är alltså fel och den som kan upptäcka dessa tillfällen kan förstås också tjäna pengar på dem.

Det hela är egentligen samma sak som att marknaden vanligen sätter rimliga priser på varor och tjänster men vi har ju alla köpt saker som visade sig vara fynd, medan andra varor inte alls var värda det pris vi var dumma nog att betala.

 

Value-vs.-Price

 

Värdeinvesteringen var från början ett uppror mot den dominerande teorin- den Effektiva marknadsteorin. Enligt denna motsvarade en akties pris alltid dess sanna värde. Detta skulle om det stämde betyda att priset för företaget, alltid är detsamma som summan av alla framtida vinster som företaget kommer att generera. När ny information kommer marknaden till del så ändras börskursen på aktien direkt till det nya korrekta priset.

Enligt denna teori, som faktiskt lärs ut på universitet och högskolor än idag, är förstås all aktieanalys meningslös då alla aktier som sagt värderas korrekt. Man kan alltså inte få en ”edge” mot marknaden genom att analysera bättre än andra, eller skaffa sig djupare kunskaper och förståelse för företaget och branschen. Den enda möjligheten att få bättre avkastning än index blir då att öka sin risk, vilket förr eller senare straffar sig.

Den erfarne investeraren vet förstås att detta inte stämmer- aktier är som sagt oftast mer eller mindre korrekt värderade men det uppstår regelbundet felaktiga värderingar pga rykten, girighet, negativa analytiker, brist på likviditet på marknaden o.s.v.

Investeraren och universitetsläraren Ben Graham som kom till Wall Street redan 1915 var den förste att formulera principerna om värdeinvestering i bokform, i sin tidlösa klassiker ”The Intelligent Investor”. Han gjorde där den berömda liknelsen mellan marknaden och en neurotisk person som han kallade Mr Market. Denne dök upp varje dag och ville sälja aktier till dig. Vissa dagar var Mr Market på gott humör och ville ha bra betalt för att skiljas från sina aktier, medan han andra dagar var nedstämd och villig att sälja dem billigt. Man borde, menade Graham, inte låta sig ryckas med av Mr Markets irrationella beteende utan istället dra nytta av de chanser han ger en då och då och köpa när priset är attraktivt och sälja när man får bra betalt.

Graham var dock inte så sofistikerad som investerare utan hade mycket enkla principer för att komma fram till om ett företag var felaktigt värderat. Hans många efterföljare som Warren Buffett, Sir John Templeton och Peter Lynch för att bara nämna tre av de mest kända, utgick från Grahams principer men lade till faktorer som kvaliteten på företagsledningen, möjligheten till långvarig tillväxt, huruvida ett företags intjäning är skyddad av en ”vallgrav” som konkurrenterna inte kunde komma över m.m.

Warren

Buffett, idag världens mest berömda och framgångsrika investerare, som hade både studerat och arbetat hos Graham på 50-talet höll 30 år senare ett berömt föredrag ”The Superinvestors of Graham-and-Doddville”. Där visade han att de som studerat för Graham när han gav kurser på universitetet och sedan tillämpat hans principer hade vida överträffat index under mycket lång tid. I och med att detta statistiskt sett vore omöjligt om marknaden hade varit helt effektiv så tappade Effektiva marknadsteorin gradvis i popularitet, inte minst efter det lika stora som märkliga börsraset 1987, och alltfler ville försöka överträffa index med hjälp av värdeinvesteringens principer.

Att det blev mer accepterat att säga att man kan slå index gjorde också med tiden att aktieanalys och värdeinvestering av olika slag blev mer populärt. Värdeinvestering och fundamental aktieanalys ligger idag som teoretisk grund för i princip all analys förutom den tekniska. Den har på många sätt blivit den nya sanningen men samtidigt är det dessvärre väldigt många som trots hårt analysarbete misslyckas med att slå marknaden och vissa menar fortfarande trots alla bevis för motsatsen att det inte går att göra över längre tid.

De kommande fem fredagarna kommer jag att lära dig att hitta vinnarna genom att gå igenom vad som kännetecknar högkvalitativa företag, de vanligaste orsakerna till felprissättningar och hur man utnyttjar dem för att slå index. Det blir i komprimerad form vad jag har lärt mig av många år på marknaden.