Home > En julhelg med arbete

En julhelg med arbete

Med julen som närmar sig brukar likviditetsflödet normalt sina på valutamarknaderna, då mäklarborden arbetar med en minimistyrka. Men med den europeiska skuldkrisen som kommer till sin spets de två sista veckorna av året kanske detta inte tillåter valutahandlare att vara frånvarande från sina handelsterminaler. Förra veckans nedgång under några viktiga tekniska nivåer för valutaparet EUR/USD kan vara svaret.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend down down down up no down
Veckotrend down down down up down down
Motstånd 1.3275 1.5890 80.20 1.1165 1.0450 0.8660
1.3140 1.5775 79.50 1.0060 1.0340 0.8620
1.3080 1.5550 78.30 0.9740 1.0050 0.8450
Stöd 1.2870 1.5410 77.50 0.9340 0.9780 0.8400
1.2665 1.5270 76.55 0.9065 0.9660 0.8355
1.2580 1.5100 75.56 0.8760 0.9385 0.8300

Ekonominyheter

USD – En julhelg med arbete

Med julen som närmar sig brukar likviditetsflödet normalt sina på valutamarknaderna, då mäklarborden arbetar med en minimistyrka. I år infaller julen på en söndag vilket sannolikt kommer att förhindra många valutahandlare från att hålla sig borta från sina handelsterminaler för att tillbringa tid med familjen. Men med den europeiska skuldkrisen som kommer till sin spets de två sista veckorna av året kanske detta inte tillåter valutahandlare att lysa med sin frånvaro.

Publicerandet av amerikansk statistik kommer att bli nästan obefintlig under de närmaste två veckorna. Detta borde vara negativt för sentimentet på marknaden då vi har börjat skönja en vändning i amerikansk ekonomisk statistik de senaste två månaderna. Detta har varit en av de få ljuspunkter under de finansiella nyhetsrubrikerna. Det starka Philly Fed tillverkningsindexet belyser denna vändning av statistiken där indexet nu ligger på den högsta nivån sedan april månad.

Förra veckans uttalande betonade de positiva data. Men Federal Reserve har ändå behållit sina standarduttalanden om ytterligare åtgärder för att lätta på penningpolitiken. ”Kommittén kommer regelbundet att se över storleken och sammansättningen av värdepappersinnehaven och är beredd att anpassa dessa innehav där så är lämpligt.”

Likviditetstorkan på valutamarknaden kan leda till att understödja de nuvarande FX trenderna ytterligare. Med tanke på att valutaparet EUR/USD har brutit sig under oktober låga såväl som 1,3050 med 61 % retracement av 2010 låga till 2011 höga, kan valutaparet stöta på ytterligare utförsäljningar mot 2011 låga på 1,2870.

EUR – Euron kämpar men har fortfarande stöd

Trots en euro på defensiven över hela linjen under första hälften av förra veckan, fortsätter den att samla stöd. Dock kan detta stöd visa sig vara av en tillfällig natur. Den europeiska ekonomin har börjat bromsa in med en rapport om svagare industriproduktion och ett PMI index under 50. Det bör noteras att det tyska PMI indexet fortfarande är robust. Med tanke på det pådrivande av europeiska ledare att genomföra hårda åtstramningsåtgärder för att bekämpa skuldkrisen (Italien diskuterar för närvarande nedskärningar med upp till 33 miljarder euron), kan detta medföra att tillväxten sjunker ytterligare i takt med att ekonomin i Europa glider in i en recession. Detta kommer sannolikt att hålla trycket på ECB om ytterligare lättnader av penningpolitiken på kort sikt, vilket är negativt för EUR.

Valutaparet EUR/GBP har rört sig starkt nedåt och testar för närvarande en trendlinje från 2008 och 2010 bottennoteringar. En djupdykning under detta stöd gör att vi kan hitta ytterligare stöd vid 2010 låga på 0,8285.

JPY – Ingen lättnad för den japanska valutan (JPY)

Valutaparet USD/JPY har handlats i ett tätt intervall sedan det senaste statliga ingripandet, medan valutaparet EUR/JPY har varit mindre samarbetsvillig. Då den europeiska skuldkrisen fortsätter utan ett slut i sikte, kommer den japanska valutan (JPY) att bygga på sin status som en attraktiv tillflyktsortsvaluta. Med priset på guld som föll med 7 % den här veckan, är det bevisligen tillflytsortsvalutorna USD och JPY som anses vara de verkligt säkra avkastningstillgångarna. Således kan efterfrågan på den japanska valutan fortsätta att vara stark med en riskaptit som förblir sval.
Medan valutaparet USD/JPY skulle kunna fortsätta att röra sig högre till dess 2007 fallande trendlinje på baksidan av styrkan i USD styrka, rör sig valutaparet EUR/JPY långsamt mot oktober låga på 100,75.

Guld – Priset på guld sjunker under det 200-dagars glidande medelvärdet

Spotpriset på guld bröt sig under det 200-dags glidande medelvärdet för första gången sedan början av 2009. Det 200-dagars glidande medelvärdet anses vara en betydelsefull teknisk indikator av börsanalytiker. Det har varit många som väntat sig ett slut på den långsiktiga hausseartade trenden, bara för att få sina påståenden överbevisade med fortsatt svaghet för USD. Medan den kortsiktiga trenden har avstannat, kommer ytterligare köp av statsobligationer från Federal Reserves program för kvantitativa lättnader sannolikt att spä på efterfrågan på guld, samtidigt som efterfrågan på USD minskar.

Tekniska nyheter

EUR/USD

På veckobasis har valutaparet EUR/USD brutit några viktiga tekniska hinder med en stängning under den stigande trendlinjen från januaris och oktobers låga. Det veckovisa diagrammets stängning på 1,3045 var också i linje med 61 % Fibonacci retracement från 2010-2011 hausseartade trend. Medan det veckovisa diagrammets Stokastiska Slow nu ligger i det översålda territoriet kan det månatliga diagrammets Stokastiska ha mer utrymme för ytterligare nedgångar. Januari låga på 1,2870 är det kortsiktiga stödet med ytterligare stöd som kommer in på 1,2665 från det månatliga diagrammet bort från 2008 och 2010 bottennoteringar. Motståndet ligger vid 1,3145 och det 20-dagars glidande medelvärdet av 1,3275, följt av december höga på 1,3550.

GBP/USD

Det brittiska pundet har konsekvent sålts av vid tidigare motståndsnivåer och med sjunkande veckovisa och månatliga Stokastiska Slow kan denna strategi förbli intakt. Initialt stöd hittas vid på fredagens höga av 1,5560 och valutaparet kan ha utrymme att ta sig tillbaka till intervallet mellan det 55-dagars glidande medelvärdet på 1,5740 och den sena november höga på 1,5775. Varje rally kan komma begränsas till 1,5890 från den fallande trendlinjen bort från augustis och oktobers höga noteringar. Testet för korta positioneringar i det brittiska pundet kommer in vid oktober låga på 1,5270. Ett brott här kan hitta stöd vid trendlinjen som härrör från januari 2009 låga som hittas vid 1,5100.

USD/JPY

Valutaparet USD/JPY har börjat närma sig den långsiktiga trendlinjen från 2007 som kommer in på 78,30. Det veckovisa och det månatliga diagrammets Stokastiska Slow har båda rört sig uppåt och ett brott ovanför den trenden skulle exponera efter det höga på 79,50 och augusti höga på 80,20 efter den japanska centralbankens intervention. Ett misslyckande med att stänga ovanför trendlinjen kan få valutaparet USD/JPY att testa december låga på 77,50 och november låga på 76,55.

USD/CHF

Förra veckas brott ovanför motståndet på 0,9330 öppnar dörren till årets höga på 0,9782, samt december höga på 1,0065. Den fallande trendlinjen från 2003 trendlinjen kommer in på 1,1165 och utgör ett långsiktigt motstånd. På nedåtsidan kommer 0,9330 nu att vara ett stöd följt av den sena november låga på 0,9065 och det 200-dagars glidande medelvärdet på 0,8925.

Wild Card

AUD/NZD

Efter flera misslyckade försök att stänga ovanför 1,3265 med 61 % Fibonacci retracement från mars till augusti rörelsen, har valutaparet AUD/NZD rasat nedåt för att öppna veckan. Forex valutahandlare bör notera att det första stora stödet hittar vi vid november låga på 1,2930, följt av september höga på 1,2830.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.