Home > En kinesisk hårdlandning, lika stort hot som EU-krisen

En kinesisk hårdlandning, lika stort hot som EU-krisen

Det skriver Swedbanks chefekonom Cecilia Hermansson i ett marknadsbrev på fredagen.

”Effekterna på världsekonomin om Kinas ekonomi landade hårdare bör inte underskattas eftersom Kina ensamt står för 50 procent av den globala tillväxten”, skriver hon.

Hon konstaterar att Kinas inbromsning har tilltagit på senare tid, med bland annat vikande BNP-tillväxt, dämpad exporttillväxt, minskat inflöde av utländska direktinvesteringar, svaga signaler från inköpscheferna och minskad efterfrågan på råvaror. De kinesiska myndigheterna väntas svara på denna inbromsning med såväl mer expansiv penningpolitik som finanspolitiska åtgärder.

En hårdlandning är inte Swedbanks huvudscenario, men Cecilia Hermansson påpekar att en sådan utveckling skulle få betydande effekter globalt.

För det första skulle en minskad efterfrågan påverka inte minst exportländer som Tyskland, Japan och Sverige, men även USA, där utrikeshandeln har blivit allt viktigare för tillväxten efter finanskrisen.

En annan aspekt är att råvarupriserna kan sjunka. Stålpriset har redan fallit, konstaterar Cecilia Hermansson, som tillägger att de länder som har störst beroende av kinesisk efterfrågan på råvaror är Australien, Indonesien och Brasilien.

Ytterligare en aspekt är hur finansmarknaderna skulle reagera på en kinesisk hårdlandning.

”En kinesisk hårdlandning i kombination med oro för det finanspolitiska stupet i USA och en djupare kris i euroområdet skulle vara särskilt turbulent”, skriver Cecilia Hermansson.

Hon tillägger att en kinesisk inbromsning även kan påverka relationerna med andra länder, med en vidare risk för ökad protektionism, liksom den inrikespolitiska stabiliteten i Kina i samband med att många medlemmar av politbyrån ska bytas ut i höst.

”Ur ett längre perspektiv skulle en avmattning och ett ökat behov av att stimulera ekonomin kunna innebära att rebalanseringsprocessen skjuts upp och att riskerna för överhettning ökar, vilket skulle leda till en hårdlandning om ett par år, med mycket större konsekvenser för världsekonomin”, skriver Cecilia Hermansson.

Swedbanks huvudscenario är dock en kinesisk mjuklandning, där tillväxten bromsar in från just under 8 procent i år, till 7,8 procent 2013 och 7,6 procent 2014. Detta scenario baserar sig på försiktiga stimulanser, för att undvika en ny fastighetsboom och överhettning.

”Detta scenario – även om det prognostiserar långsammare tillväxt än vad vi har sett tidigare – är ett positivt scenario för Kina där ekonomin landar mjukt, policyåtgärderna är måttliga och rebalanseringen mot privat konsumtion fortsätter långsamt. Det återstår att se om scenariot är inte bara positivt, utan också optimistiskt”, skriver Cecilia Hermansson.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto