Home > En långsam handelsvecka

En långsam handelsvecka

Denna vecka inleds med en helgdag – Columbus Day i USA och samtidigt Spaniens nationaldag. Med andra ord blir det långsamma marknader då det inte finns mycket likviditet.

Med tanke på att vi befinner oss mitt i handelsmånaden kommer antagligen måndagens prisförändringar föras över till andra dagar under handelsveckan.

Ekonomisk data att titta på denna vecka

Storbritanniens centralbanks ordförande talar på måndagen inför Citizen’s Panel Open Forum, vilket arrangeras av Bank of England. GBP kommer troligtvis vara veckans stjärna när det kommer till likviditet då Brexit-förhandlingarna intensifieras.

Claimant Count Change i Storbritannien och CPI (konsumentprisindex) i USA kommer diktera prisförändringarna på tisdagen. Förvänta dig dock inte så stora förändringar för GBPUSD på grund av dessa två ekonomiska rapporter då marknaden fokuserar på större och viktigare händelser, nämligen Brexit och det amerikanska presidentvalet.

På onsdagen får vi mer av en helhetsbild av inflationen i och med Core PPI. Vid det här laget har redan marknadsdeltagare fått en antydan om prisförändringar på en konsumentnivå, och denna rapport fullbordar därmed analysen av inflationen.

Australisk sysselsättning kommer på torsdagen och Core Retail Sales i USA kommer på fredagen, vilket fullbordar en vecka som troligtvis kommer uppleva större intervall. Som vi tidigare nämnt ligger fokus på helhetsbilden, och positionering denna vecka bör utföras genom att ha i åtanke de stora händelserna för resten av handelsåret.

Tre händelser har potential att få marknaderna att röra på sig under månaderna inför årets slut. Först har vi det amerikanska presidentvalet. Som vanligt är det ett tight race där både republikaner och demokrater hoppas att vinna Vita Huset och kongressen. Beroende på vem som vinner kommer USD reagera kortsiktigt och på medellång sikt.

Efter det har vi Brexit, och volatiliteten på GBP fortsätter att stiga varje gång nyheter om Brexit rapporteras. Förvänta dig en nivå på 1,30 på GBPUSD som en viktig nivå framöver.

Slutligen förväntas ECB genomföra fler lättnader i år. Vi vet inte exakt hur stort detta stödpaket från ECB blir, men md tanke på vad marknaden förväntar sig bör det vara så pass stort att det kommer påverka EURUSD.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.