Home > En överenskommelse om den grekisk skulden kan nås i dag

En överenskommelse om den grekisk skulden kan nås i dag

Efter flera hektiska dagar förra veckan där euron föll till ett tre veckors lägsta mot den amerikanska dollarn, kan den gemensamma valutan äntligen få lite andrum i dag. Ett schemalagt möte för euroområdets finansministrar förutspås resultera i att Grekland får det välbehövliga räddningspaketet. Om en räddningsaktion kommer till ett positivt avslut förutspår analytiker att euron kan få se blygsamma uppgångar. Samtidigt om finansministrarnas möte kommer fram till att Grekland ännu inte har gjort tillräckligt för att förtjäna räddningspaketet kan den gemensamma valutan se ytterligare nedgångar i början av handelsveckan.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend up up no down down up
Veckotrend up up up down up up
Motstånd 1.3310 1.5925 79.80 0.9294 1.0832 0.8374
1.3230 1.5857 79.55 0.9246 1.0786 0.8348
1.3181 1.5816 79.17 0.9216 1.0758 0.8331
Stöd 1.3102 1.5750 78.77 0.9167 1.0712 0.8305
1.3053 1.5710 78.53 0.9138 1.0684 0.8289
1.2973 1.5644 78.14 0.9090 1.0638 0.8263

Ekonominyheter

USD – Nyheter från eurozonen kommer att få en inverkan på USD i dag

Den amerikanska dollarn stängde förra veckan med en blandad kompott då valutan lyckades behålla sina uppgångar mot den japanska yenen medan den deprecierade kontra euron. En positiv amerikanska arbetslöshetssiffra på torsdagen bidrog till att ingjuta optimism hos investerare för den amerikanska ekonomiska återhämtningen och resulterade i att valutaparet USD/JPY stängde fredagens handel på 79, 55. Med detta sagt är förväntningarna om att Grekland kommer att få sitt länge eftersökta räddningspaket när euroområdets finansministrar träffas i dag resulterade i en viss risktagning under fredagens handel. Nyheten bidrog till att lyfta valutaparet EUR/USD över sitt senaste tre veckors låga och valutaparet kunde stänga veckan på 1, 3143.

Ser vi till dagens handel innebär en bankhelgdag i USA att nivåerna på USD sannolikt kommer att bestämmas av de europeiska nyheterna. Valutahandlare kommer att vilja ägna särskild uppmärksamhet åt resultaten från euroområdet finansministermöte. Om mötet resulterar i att Grekland får sitt räddningspaket kan risktagande komma till på marknaderna, vilket i sin tur kan leda till att den säkrare tillflyktsortsvalutan USD får se nedgångar mot några av dess viktigaste valutarivaler. Med detta sagt och även om Grekland får sitt räddningspaket är det fortfarande osäkert om landet kommer att kunna undvika en betalningsinställelse på sin skuld. Varje tecken på att den grekiska krisen kommer att fortsätta kan leda till att valutahandlare återgår till de mer säkra valutorna såsom USD.

EUR – Alla ögon på euroområdets möte idag

Investerares optimism om att Grekland äntligen kan få ett räddningspaket i dag resulterade i ett måttligt risktagande under fredagens börshandel. Nyheten ledde till uppgångar i EUR mot dess säkrare tillflyktsortsvalutor, inklusive den amerikanska dollarn och den japanska yenen. Valutaparet EUR/USD kunde stänga veckan på 1,3143 efter att ha fallit under den psykologiskt betydelsefulla 1, 3000 nivån och nådde ett tre veckors lägsta. Valutaparet EUR/JPY avslutade fredagens handel på 104, 57, upp över 100 punkter från dagens låga på 103,45 .

Medan de flesta analytikerna är övertygade om att ett grekiskt räddningspaket kommer att fattas i dag när euroområdets finansministrar träffas, är det ovisst hur räddningsaktionen kommer att påverka euron. Först av allt är vissa länder i euroområdet fortfarande inte övertygade om att Grekland kommer att kunna genomföra de hårda åtstramningar det åtagit sig som motprestation för en räddningsaktion. För det andra är det fortfarande oklart om krispaketet på 130 miljarder euro räcker för att Grekland ska undvika betalningsinställelse på sin skuld.

Dessa osäkerheter kan begränsa eurons uppgångar i dag under förutsättning att en överenskommelse om en räddningsaktion även nås. Valutahandlare bör notera att eurozonen fortfarande är i ett mycket bräckligt tillstånd och ytterligare negativa nyheter från regionen skulle resultera i att den gemensamma valutan rasar. Med detta sagt kan vi få kortsiktiga uppgångar i euron i dag om investerare tolkar mötet som positivt och växlar till mer riskfyllda tillgångar.

JPY – Den japanska centralbankens (BoJ) åtgärder fortsätter att försvaga yenen

Förra veckans tillkännagivande om att BoJ kommer att öka sina uppköp av tillgångar med 130 miljarder fortsatte att försvaga den japanska yenen under fredagens börshandel. Mot dollarn stängde JPY veckan på 79,55, den högsta nivån sedan oktober förra året. Nedgångar inkasserades också kontra euron på fredagen där optimismen om utsikterna för en överenskommelse om en grekisk räddningsaktion resulterade i att valutahandlare rörde sig bort från de säkrare tillflyktsortsvalutorna såsom yenen.

Vänder vi oss till dagens handel kommer valutahandlare vilja hålla ett öga på mötet mellan euroområdets finansministrar då detta sannolikt kommer att avgöra riskaptiten på marknaden. Positiva nyheter när det gäller det grekiska räddningspaket kan resultera i att investerare håller sig med mer riskfyllda valutor, vilket kan leda till att JPY åter deprecierar. Samtidigt kan ytterligare komplikationer med den grekiska situationen leda till att den JPY vänder sin nuvarande trend mot euron.

Råolja – Råoljepriset stiger över 104 dollar per fat

Kombinationen av positiva amerikanska ekonomiska indikatorer, en gryende optimism om ett grekiskt räddningspaket och de pågående spänningarna mellan Iran och väst, bidrog till upprätta den rådande hausseartade trenden i råolja vid slutet av förra veckans handelsavslut. April månadens terminskontrakt för råvaran nådde så högt som 104, 26 dollar per fat under fredagens börshandel.

När det gäller den här veckan kommer valutahandlare vilja fortsätta att övervaka situationen i euroområdet då det sannolikt kommer att påverka riskaptiten och priset på råolja. Varje positiv utveckling i den grekiska skuldkrisen kan resultera i att råoljepriset behåller sin hausseartade trend. Skulle en fortsättning på de politiska spänningarna mellan Iran och västvärlden fortsätta att eskalera kan oron för utbudssidan leda till ytterligare kraftiga uppgångar i råoljepriset.

Tekniska nyheter

EUR/USD

De flesta långsiktiga tekniska indikatorerna placera det här valutaparet i neutral mark, vilket innebär att ingen definierad trend är känd ännu för denna vecka. Det enda undantaget är Slow Stokastiska på veckodiagrammet, som har bildat ett baisseartat kors. Valutahandlare kommer att vilja hålla ett öga på RSI på samma diagram . Skulle det röra sig in i det överköpta territoriet kan en korrigering nedåt ske.

GBP/USD

Slow Stokastiska på veckodiagrammet har bildat ett baisseartat kors vilket tyder på att nedåtgående rörelser kan ske under de kommande dagarna. Denna teori stöds av Williams Percent Range på det dagliga diagrammet som för närvarande svävar runt -20 nivån. Ligga kort kan vara ett klokt val för detta valutapar.

USD/JPY

Efter flera veckors uppåtgående prisrörelser visar de tekniska indikatorerna att detta valutapar ligger i det överköpta territoriet . Williams Percent Range på veckodiagrammet har passerat in i det överköpta territoriet och har nu börjat vända nedåt. Samtidigt har det dagliga diagrammets RSI legat stadigt på 90, vilket indikerar att valutaparets har tappat sin haussefart. Ligga kort kan vara ett klokt val för detta valutapar.

USD/CHF

Slow Stokastiska på veckodiagrammet har bildat ett hausseartat kors vilket tyder på att valutaparet kan få se uppåtgående prisrörelser under de kommande dagarna . Med detta sagt tycks de flesta andra långsiktiga indikatorerna placera detta valutapar i neutralt territorium. Valutahandlare kanske vill inta en vänta och se strategi för detta valutapar.

Wild Card

CAD/JPY

Det dagliga diagrammets Slow Stokastiska tycks ha bildat ett baisseartat kors vilket tyder på att en nedåtgående rörelse skulle kunna inträffa i en nära framtid. Dessutom ligger 8-timmarsdiagrammets Williams Percent Range i det överköpta territorium och har börjat söka sig nedåt. Ligga kort kan vara ett klokt val för valutahandlare i dag.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.