Home > En översikt över ECB:s COVID-19-beslut

En översikt över ECB:s COVID-19-beslut

Hela världens centralbanker har haft mycket att göra under 2020. Pandemin har lett till att de flesta centralbankerna i den utvecklade världen har sänkt sina räntor så lågt som möjligt. Hur ska man reagera på detta, och vilka fler steg kan tas när räntorna redan ligger på eller under noll?

ECB har visat sig vara ett bra exempel på hur en lättad penningpolitik kan genomföras utan att röra vid räntorna.

Förlängning av APP

Under en kris krävs snabba åtgärder, och centralbankerna visste det. Fed utannonserade nya program för kvantitativa lättnader, och gjorde ECB samma sak. De utökade sitt APP-program (Asset Purchase Program) med 120 miljarder EUR, vilket utannonserades i mars. Dessutom lade de 20 miljarder euro åt sidan per månad för pågående APP-köp och återinvesteringar.

TLTRO III

Villkoren för den tredje rundan av Targeted Long Term Refinancing Operations (TLTRO) lättades i mars och fortsatte sedan i april. Låneräntan sänktes till det negativa, vilket innebar att ECB valde att ta en förlust på sina lån för att kunna tillhandahålla banksystemet med likviditet och stöd.

Centralbanken aktiverade swappavtal för euron med Bulgarien, Kroatien och Danmark. De har nu även återaktiverat det kända swappavtalet med den amerikanska dollarn och med den amerikanska centralbanken och andra centralbanker i 7-dagars respektive 84-dagars intervall.

I april introducerade ECB PELTRO (Pandemic Emergency Longer-Term Operations) till en ränta på -0,25. De har även reducerat kapitalkraven för marknadsrisker, samt tillhandahållit prognoser för utdelning och för måttlig ersättning.

PEPP-programmet (Pandemic Emergency Purchase Program) introducerades i mars och expanderades i juni med 600 miljarder euro till 1,35 biljoner euro. De utlovade även återinvesteringar fram tills minst 2022.

Varför är dessa åtgärder viktiga för investerare? De visar omfattningen av lättnaderna som genomförts av ECB. Ändå har euron stigit under denna tid, istället för att sjunka. Men varför?

En förklaring kan hittas i att valutor rör sig i par. Ett valutapar återspeglar båda centralbankernas penningpolitiska villkor. Om marknaden anser att den ena centralbanken har en större påverkan på valutan kommer marknaden reagera efter det.

Därför är det möjligt att för ECB att genomföra lättnader och att euron stiger. Men, lättnadernas omfattning har varit anmärkningsvärt.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.