Home > En potentiellt hausseartad flagga i USDCAD

En potentiellt hausseartad flagga i USDCAD

En av de mest dramatiska händelserna under 2020 på valutamarknaden har varit det som skett för USDCAD-paret. Faktum är att alla CAD-par har upplevt vild instabilitet på grund av den instabila oljemarknaden.

USDCAD är ett par utan dess like. Detta par återspeglar växlingskursen mellan världens reservvaluta, USD, och dess granne i norr, CAD. Medan USD ofta är en säker investering under kriser beror värdet av VAD på vad som händer med oljepriset.

För att vara mer specifik tenderar högre oljepriser att leda till högre CAD, och lägre oljepriser brukar leda till en sänkt CAD.

2020 – Dubbelkombo för så kallade USDCAD-tjurar

Det nya året inleddes med nyheter om att virus från Kina, som vid denna tidpunkt inte hade identifierats, höll på att skapa kaos för den inhemska ekonomin. Detta var inte den första gången som Asien sett en hälsokris, så världen behandlade det just då som ännu ett virus i mängden.

Innan Världshälsoorganisationen (WHO) bekräftade pandemi-läget hade oljemarknaden kraschat efter det priskriget mellan Ryssland och Saudiarabien. De hade inte kommit överens om att sakta ned produktionen efter sänkt efterfrågan, vilket skickade oljepriserna nedåt.

CAD reagerade omedelbart på detta och sjönk, vilket åter igen återspeglade dess direkta korrelation med oljemarknaden. När det kommer till växlingskursen för USDCAD är detta en indirekt korrelation – högre USDCAD vid lägre oljepriser.

Allt medan Coronaviruset började spridas var världen redan i desperat behov av USD. Till följd av detta kan en dubbelkombo förklara varför USDCAD steg från 1.30 till 1.46 på mindre än tre månader – en svindlande stigning.

Sådana prissvängningar skapar alltid tvetydighet när teknisk analys ska göras. Om en konsolidering följer, som det verkar göra just nu, brukar så kallade tjurar på marknaden leta efter fortsättningsmönster i form av en hausseartad flagga. Detta innebär att marknaden bryter konsolideringen när den är på väg upp, vilket leder till att den hausseartade trenden fortsätter och skickar priserna högre upp.

Men flaggor är knepiga mönster. Först och främst finns det inga garantier för hur länge konsolideringen pågår. För det andra kan mönstret bli uppenbart om det sker under lång tid, vilket leder till att investerare blir medvetna om de hausseartade konsekvenserna. Därför, enligt principen för marknadseffektivitet, brukar sådana anomalier försvinna då investerare börjar satsa på att det omvända ska ske.

Sen sak är dock säker – den dubbelkombo som slår mot USDCAD år 2020 har varit svår att förutspå. Oavsett om man betänker den nya riktningen som marknaden har visar det hur grundläggande och teknisk analys kan kombineras för att tolka hur marknaden rör på sig.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.