Home > En snabbtitt på EU-finansiering

En snabbtitt på EU-finansiering

EU skapade historia år 2020. För första gången utfärdade de gemensam skuld, även om stora delar ska betalas tillbaka inom de kommande åren.

Oavsett detta ansåg deltagare på finansiella marknader att detta var viktigt för den gemensamma finansiella agendan i EU, som ofta annars har kritiserats för bristande finansiell disciplin och enhetlighet. Men så är inte längre fallet.

EU-obligationer – säkra investeringar

Diagrammet ovan illustrerar perfekt de dramatiska förändringar som har skett på europeiska marknaden för fixerade intäkter. Deras SURE-program (det vill säga ett program för arbetslöshetsersättning) och återhämtningsfonden är större än all tidigare EU-finansiering under 2020 kombinerat. Det är också värt att nämna att EU-kommissionen igår visade de summor som har fördelats till respektive land i SURE-programmet, där de mest drabbade länderna, Italien och Spanien, är de som får mest. Spanien får exempelvis 21 miljarder euro och var det första landet som officiellt ansökte om SURE-finansiering för ett par veckor sedan.

Finansiella marknader välkomnade EU:s plan att finansiera sig ut ur coronavirus-krisen. Moodys, Fitch och DBRS har alla fått AAA-status, vilket är det högsta betyget för EU-obligationer.

Medan SURE-programmet, vilket är ett lånebaserat program, utannonserades i april kom EU-ledare ett par månader senare överens om NGEU (Next Generation EU) och en EU-budget som sträcker sig hela vägen till 2027.

EU-kommissionen, som agerar å EU:s vägnar, ökar utfärdandet av obligationer för att finansiera SURE-programmet. Detta är ett program som är utformat för att lindra riskerna med arbetslöshet i nödfall, och COVID-19-pandemin är just ett sådant nödfall som programmet är byggt för att hantera. Med start i september kommer EU-kommissionen tillhandahålla finansiella marknader med obligationer värda 100 miljarder euro.

Den största delen av dessa medel från EU-kommissionen kommer först 2021. EU-kommissionen kommer utfärda obligationer ända fram till 2026 för att finansiera återhämtningsplanen, och dessa kommer troligtvis användas fullt ut.

Man kan lugnt säga att det finns en ny spelare på marknaden när det kommer till utfärdande av suveräna skulder. Men detta är inte en vanlig form av suverän skuld – dessa obligationer tillhör en av de största ekonomierna i världen (det vill säga ekonomier med enskilda marknader), är väldigt sofistikerade och utbildade.

När man tilldelar dessa attribut med ett AAA-betyg är det inte undra på att utfärdandena kommer användas fullt ut.

För en gångs skull verkar det som att EU är inne på rätt spår.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto