Home > En titt på den brittiska arbetsmarknaden under coronavirus-krisen

En titt på den brittiska arbetsmarknaden under coronavirus-krisen

Coronavirus-pandemin ansvarar för det som verkar vara den värsta lågkonjunkturen sedan andra världskriget. Människor över hela världen (i utvecklade länder, underutvecklade längder och i tillväxtekonomier) förlorar sina jobb i betydligt snabbare takt än förväntat.

På grund av att den ekonomiska nedstängningen tar längre tid än vad man först trodde har många företag tvingats säga upp sina anställda, vilket har skapat en av de värsta arbetsmarknaderna i historien. Trots starka ingripanden från regeringar har arbetslösheten ökat snabbare än någonsin tidigare. Nu är många rädda att det kommer bli omöjligt att skapa nya jobb för alla de som blivit av med sina jobb.

Jobben i Storbritannien i riskzonen

Storbritannien befinner sig i en märklig situation i kampen mot det ekonomiska klimatet. Storbritannien, som nu är på väg ut ur EU, har nu 7,6 miljoner jobb som riskeras att gå förlorade, framförallt inom turism, hotell, restaurang, underhållning, detaljhandel och verkstad.

Under den första hälften av april i år blev hela 20% av den britter i arbetsför ålder temporärt uppsagda, vilket mer specifikt var 9 miljoner människor. Medan detta bara var menat att vara temporärt är den stora frågan vad som händer när stödet från myndigheterna upphör? Kan företagen fortsätta som vanligt och anställa tillbaka de som blivit av med sina jobb temporärt? Risken är att många av de som blivit temporärt uppsagda inte kommer ha en chans att komma tillbaka till aktiv sysselsättning.

Som i andra stora ekonomier (EU, USA) är det framförallt bland låginkomsttagare där risken är som störst att det blir svårt att hitta nya jobb.

Exempelvis har jobb inom IT-sektorn där medianlönen innan skatt är 19,2 brittiska pund i timmen påverkats mindre än jobb inom turism och restaurant, där medianlönen innan skatt är 8,6 brittiska pund. Sammantaget i Storbritannien är över hälften av de jobb som klassificerats som att vara i riskzonen jobb där lönerna ligger på under 10 brittiska pund i timmen.

Även deltidsanställda är bland de som har drabbats hårdast. 24% av den brittiska arbetskraften är deltidsanställda, och de står för 35% av alla jobb som ligger i riskzonen.

Slutsatsen av en studie som den som gjorts av McKinsey avslöjar vad regeringar måste bli bättre på att göra under denna kris, nämligen att prioritera de som är som mest sårbara. Hur de lyckas med detta kommer ha en direkt påverkan på ekonomisk återhämtning.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto