Home > En titt på FX-marknaden under coronavirus-pandemin

En titt på FX-marknaden under coronavirus-pandemin

Coronavirus-pandemin har inneburit en global lågkonjunktur, men den har inte orsakat likadana marknadsförhållanden som den senaste krisen gjorde. Under finanskrisen 2008-2009 nådde instabiliteten på FX-marknaden, vilket är världens största marknad, rekordhöga nivåer.

Efter den initiala chocken, som innebar att många ekonomier stängdes ned, svarade samtliga centralbanker i utvecklade ekonomier med att genomföra monetära lättnader så fort som möjligt. Till följd av detta reagerade inte valutakurserna, som återspeglar värden mellan valutor, på ett likadant sätt som under krisen 2008. Det som först började med investeringar i USD, vilket är vanligt under osäkra förhållanden, följdes sedan av en våg av att sälja världens reservvaluta.

Signifikanta rörelser på FX-marknaden

 

Nu när ett par månader har gått efter den initiala chocken från pandemin har det börjat röra sig på FX-marknaden. Om vi först tittar på extremfallen har EURCHF och USDIDR rört sig mer än två standardavvikelser på en tabell där man jämför ett flertal anläggningstillgångar.

Den kanske största överraskningen här är EURCHF. Under lång tid sågs denna som en ”bråkmakare” för den schweiziska riksbanken och ansvarade i januari 2015 för en industrichock då SNB sjönk till 1,20. Sedan dess har den nästan aldrig inneburit avkastning över två standardavvikelser över en natt, och säljs konsekvent vid varje antydan till en vändning. Men så har inte fallet varit i juni!

Om vi tittar på dollar-paren har den globala likviditeten av USD fortsatt att förbättras – Eurodollar/T-bill-spridningen ligger under baslinjen innan pandemin. Världens centralbanker befinner sig dessutom i ett race att expandera sina balansräkningar, och den amerikanska centralbanken har gjort detta snabbare än andra, både vad gäller storlek och snabbheten i sina ageranden.

Till följd av detta har vi i början av juni sett hög instabilitet på par som inte har fluktuerat så mycket under krisen. Vissa JPY-par (EURJPY, GBPJPY, USDJPY) och, som sagt, EURCHF, har överpresterat.

En jämförelse av tillväxtmarknaders par och G10-par visar att en tillväxtmarknad har sett positiv justerad instabilitetsavkastning under en 200 dagars standardavvikelse i början på juni.

När vi rör oss framåt skiftar fokus mot världens reservvaluta. Den befinner sig redan i reträtt efter att den amerikanska centralbanken öppnade upp swappavtal och har sjunkit drastiskt sammantaget, framförallt mot valutor på utvecklade marknader (t.ex. AUD, NZD, GBP, EUR).

Kommer denna trend fortsätta i juni?

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto