Home > En tolkning av Fed:s beslut i december 2020

En tolkning av Fed:s beslut i december 2020

Det viktigaste penningpolitiska beslutet i år ligger bakom oss. Igår gjorde den amerikanska centralbanken (Fed) ingenting. Och allting.

De gjorde inget på så sätt att de inte förändrade den federala räntan, eller utökade sitt program för kvantitativa lättnader. Medan ingen förväntade sig att Fed skulle sänka räntan under noll var det många som förväntade sig en förlängning av programmet för kvantitativa lättnader. Men detta gjorde de inte, och på så sätt var det ett hökaktigt beslut.

Som alltid när det kommer till penningpolitiska utlåtanden är det alltid detaljerna som är viktigast. Gårdagens detaljer innehöll ett väldigt duvaktigt Fed, och marknaden agerade i enlighet med det.

Till en början steg USD mot samtliga valutor, men efter att marknaden insåg att det inte blir någon utökning av de kvantitativa lättnaderna började marknadsdeltagare köpa USD. Detta visade sig vara fel beslut, då Jerome Powell under den efterföljande presskonferensen bättre förklarade Fed:s avsikter.

Varför var Fed duvaktigt?

Ju mer Powell pratade desto mer vände dollarns initiala reaktion. Denna vändning blev så stark att USD avslutade dagen på knäna, och under dagens öppning i London sjönk valutan ännu mer. Hur kommer det sig?

Först och främst öppnade Fed upp swappavtal för dollarn igen, även om det bara är temporärt. För de som var involverade i marknaderna under mars, då aktiemarknaden kollapsade och USD steg, var det Fed:s öppnande av swappavtal med andra centralbanker som vände trenden. Genom att göra det signalerade Fed sina duvaktiga avsikter.

En av de viktigaste delarna av gårdagens beslut var att Fed började med det som kallas Operation Twist – att köpa långsiktiga obligationer för att få ner avkastningen ännu mer. Fed gjorde inte det, men har sagt att de kommer göra det om det krävs. Med andra ord är det ett verktyg de har som de kan komma att använda.

Den tredje, och kanske viktigaste detaljen från gårdagens presskonferens hade att göra med genomsnittligt inflationsmål. Marknaden ville som om Fed menade allvar med detta skifte, och de fick vad de var ute efter. Fed höll sina kvantitativa lättnader vid 120 miljarder i månaden, och lovade att fortsätta så tills de ser ”substantiella” förbättringar. Hur definierar man ”substantiella”? Genom att inte ange specifika siffror behåller Fed sitt spelrum.

Allt sammantaget valde Fed ett riskabelt sätt att kommunicera sina avsikter. För vissa var budskapet hökaktigt då de kvantitativa lättnaderna inte utökades, men marknadens reaktion säger allt – Fed rör sig mot genomsnittligt inflationsmål.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto