Home > En viktig nivå för EURGBP-paret

En viktig nivå för EURGBP-paret

Ett av de mest populära valutaparen på valutamarknaden, EURGBP, visar på skillnaderna mellan ekonomierna i Storbritannien och Euro-området. Detta valutapar visar även skillnaderna mellan den penningpolitik som har bedrivits av de två centralbankerna, BOE och ECB.

Sedan Brexit-omröstningen 2016 har EURGBP även återspeglat något annat, nämligen vad Brexit innebär för de två valutorna ur valutamarknadens perspektiv.

Brexit innebär en lägre GBP

En valuta kan minska i värde av många anledningar. Ibland avser centralbanken att få valutan att minska i värde i hopp om att ekonomin kommer prestera bättre, och att lokala produkter blir mer konkurrenskraftiga på internationella marknader. Ett annat fall kan vara då valutan minskar baserat på en uppfattad svaghet på marknaden. Om marknadsdeltagare tror att en valuta är övervärderat mot en annan valuta är växlingskursen den första delen av marknaden som reagerar, långt innan ekonomin avslöjar denna svaghet.

Diagrammet ovan talar för sig själv. Brexit innebar en lägre GBP, och inte bara mot euron utan i allmänhet. En valuta som minskar i värde så snabbt återspeglar en förmögenhet som håller på att försvinna. Under 2021 köps inte pundet för samma som under 2016. Detta kan vara bra för ekonomin, förutsatt att valutan inte minskar ännu mer, men det är negativt för de individuella hushållen.

Nivån på 0,90 har visat sig vara viktig för EURGBP-paret. Det är inte första gången som marknaden konsoliderar på denna nivå, men denna gång tar konsolideringen längre tid än vanligt.

Ju längre paret håller sig nära 0,90 desto större är chansen att paret söker paritet. Man kan argumentera för att marknaden formerar en uppåtgående flagga på det månatliga diagrammet.

Å andra sidan kan man argumentera för att marknaden riskerar att formera en dubbeltopp. Det första försöket över 0,90 under 2009 följdes av ett andra försök då Brexit avslutades.

Det kanske viktigaste på diagrammet ovan är konsekvenserna för fundamentala faktorer på växlingskursen. Investerare använder ofta fundamental analys för att positionera sig inför långsiktiga investeringar. Denna gång lönade det sig kraftigt att satsa på en värdeminskning för GBP mot EUR till följd av Brexit. Allt man behövde göra var att ha tålamodet att vänta på processen att avslutas.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.