Home > En viktig valutas uppgång och fall

En viktig valutas uppgång och fall

I en ny artikel i Financial Times denna vecka avslöjades den allt mindre viktiga roll som det brittiska pundet spelar och hur den allt mer börjar likna en valuta från en tillväxtmarknad. I artikeln skriver de om pundets allt mindre viktiga roll i det internationella finanssystemet och hur det återspeglar en allt mindre och krympande brittisk ekonomi.

Detta är inget nytt, men det återspeglar att pundets inflytande blir allt mindre på den globala scenen. Efter Brexit kommer vi se en valuta som har allt mindre inflytande i världen.

Utmaningar för det brittiska pundet

Under 1800-talet var pundet den valuta alla investerare ville ha. Pundets stabilitet baserades på brittisk förmögenhet, och dess stadiga nedgång har nu återspeglat Storbritanniens krympande ekonomiska inflytande.

Valutan var en gång i tiden en mäktig reservvaluta, och det är först på sistone som denna roll har avslutats. För inte så länge sedan var det en av de mest köpta och sålda valutorna tillsammans med euron, den amerikanska dollarna och japanska yen. Men så är inte längre fallet.

Volatiliteten föll regelbundet för pundet sedan Brexit-omröstningen år 2016. Det har gått så långt att pundet nu ser ut som en mindre marknad och visar hur London som stad har fått betydligt mindre inflytande efter omröstningen år 2016.

En förklaring varför investerare undviker pundet kommer från den osäkerhet som finns angående den framtida relationen mellan Storbritannien och EU. I Europa måste dessa två ekonomiska block (EU och Storbritannien) hitta ett sätt att samarbeta, och viktigast av allt, att bedriva handel. Handel öppnar upp ekonomier och ger många fördelar som är större än dess kostnader.

Om Brexit sker utan avtal finns risken att pundet kommer förlora ännu mer av sitt inflytande. Den kan falla så lågt som att bli jämbördig med euron och nå 1,10 eller lägre mot den amerikanska dollarn.

Investerare har en deadline framför sig – december 2020. Om inget permanent frihandelsområde avtalas innan den 31:a december 2020 blir en Brexit utan avtal en verklighet. Ju närmare vi kommer denna deadline utan stora genombrott i förhandlingarna desto mer sannolikt blir det att investerarnas aptit för denna valuta, som en gång var världens reservvaluta, avtar.

2020 har hittills sett en stabil kurs för pundet. Långa konsolideringar ses även på en del marknader som traditionellt sett har större volatilitet (exempelvis GBPCHF).

Fram tills det att Brexit blir en verklighet bör investerare förvänta sig liknande villkor.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto