Home > Energimarknader under 2021 – ett skifte mot grönare politik

Energimarknader under 2021 – ett skifte mot grönare politik

Förra året innebar en skarp nedgång i efterfrågan på energi, på grund av pandemin. Under mars, april och maj sjönk efterfrågan på energi signifikant då mobiliteten sjönk till aldrig tidigare skådade nivåer.

Ett av de mest dramatiska finansiella diagrammen förra året var det som visade hur priset på olja hamnade på under noll för första gången någonsin. Detta säger en hel del om utvecklingen på energimarknaderna och den påverkan som pandemin hade.

Detta år är året då världen tar sig tillbaka från pandemin. Effektiva vaccin distribueras just nu, och efterfrågan på energi börjar öka. Utöver det signalerar den utvecklade världen ett skifte mot grön energipolitik – ett skifte som omfamnad av den nya administrationen i USA.

Vad kan vi förvänta oss under 2021 från energimarknaderna?

Igår talade Janet Yellen, nya finansministern i USA, inför Senaten. Detta är standard när man tar över detta jobb, och hon betonade att fokus under de kommande åren kommer ligga på gröna projekt, och nämnde även att Bidens administration vill skapa en robust elbilsmarknad. Detta tal ligger i linje med var Europa gör med den gröna given, samt hur företag i den privata sektorn utfärdar gröna certifikat.

Den europeisk vind- och solkraftmarknaden förväntas växa med 8% respektive 13% under 2021 vad gäller kapacitettillägg. Investeringen förväntas kosta 60 miljarder euro och fokuserar främst på Irland, Spanien och Portugal där de flesta av aktuella projekt bedrivs.

När man tittar på gröna projekt är det viktigt att även betänka efterfrågan och inte bara tillgången. Med andra ord måste världen vara redo att konsumera energiöverskottet, och det kan innebära antingen reducerad konsumtion av fossila bränslen eller ökad mobilitet, eller både och.

Olja är fortfarande den stora elefanten i rummet och kommer fortsätta vara viktig för energimixen under flera årtionden framöver. För första gången på länge ser det dock ut som att världens ekonomiska supermakter är enade kring en sak – att bekämpa klimatförändringar och att investera i gröna projekt.

Under 2021 förväntas oljemarknaden att snävas åt. Det stora okända är USA:s policy angående Iran. Om USA återgår till förhandlingsbordet med Iran kan flera miljoner tunnor om dagen nå marknaden, vilket innebär att OPEC med vänner måste justera sin politik igen för att räkna med den nyfunna tillgången till olja.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto