Home > Eniro måste göra en helomvändning

Eniro måste göra en helomvändning

Eniro måste göra en helomvändning och visa upp en organisk ökning om 3 procent under andra halvåret för målet om total tillväxt under 2012 ska kunna infrias.

Under första halvåret minskade Eniros intäkter organiskt med 9 procent.

”Den totala återinvesteringsgraden hos kunderna måste upp, oavsett om de köper print, online eller mobilt”, säger Eniros vd Johan Lindgren till Nyhetsbyrån Direkt.

Han medger i rapporten att order- och intäktutvecklingen under första halvåret varit sämre än vad ledningen hade väntat sig. De förutbetalda intäkterna i bolagets balansräkning, som periodiseras ut över tolv månader, låg i slutet av kvartalet 8 procent lägre än vad de gjorde ett år tidigare.

Från den utgångspunkten ska Eniro alltså ta sig till tillväxt. Det ska enligt Johan Lindgren ske genom ökade satsningar på den sökordsrelaterade försäljningen och via en satsning på bolagets paket inom mobilannonsering. Dessutom ska säljkåren växa under hösten.

Tillväxtmålet för 2012 kräver även att bolagets största produktområde online/mobilt får upp ångan. Här måste den organiska tillväxten ”mot slutet av året” ligga på tvåsiffriga nivåer, säger Johan Lindgren. I det andra kvartalet växte online med 1 procent och i det första var siffran 2 procent.

Han tror inte att nuvarande makroläge påverkar annonsörernas återinvesteringslust särskilt mycket utan menar att den kritiska faktorn är ”attraktiviteten i bolagets paketering”.

Johan Lindgren är beredd att skära ytterligare i bolagets kostnadsmassa för att försvara bolagets vinstmål för 2012.

”Vi har stor flexibilitet för att klara guidningen om 1 miljard på ebitda (för helåret 2012), alldeles oavsett vad man tror om några procent hit eller dit på översta raden”, säger han.

Under andra kvartalet minskade Eniros kostnader med 105 miljoner kronor och det innebär att 172 miljoner av besparingsmålet för 2012 om 200 miljoner kronor har nått. De eventuellt tillkommande besparingarna kan göra på en rad områden.

”Det handlar om alltifrån kommunikationssidan, ekonomi och administration, och mycket av innehållsprocesserna”, resonerar Johan Lindgren.

Nya besparingar skulle inte påverka intäkterna, argumenterar Eniros vd.

Eniros resultat på ebitda-nivå uppgick till 251 miljoner kronor i det andra kvartalet 2012 (319). I ebitda-resultatet ingår omstruktureringskostnader om 10 miljoner kronor.

Analytikerna väntade sig att ebitda-resultatet skulle uppgå till 242 miljoner kronor inklusive strukturkostnader om i snitt 5 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning.

Eniros ebitda-resultat blev därmed 6 procent bättre än väntat.

Eniros organiska tillväxt uppgick till -9,0 procent under det kvartalet vilket kan jämföras med förväntningarna -5,0 procent.

Eniro upprepar målet om en total intäktstillväxt, inklusive förvärvet, under 2012.

Analytikernas förväntningar låg inför rapporten på en total tillväxt om -5,0 procent för helåret 2012, enligt SME Direkts prognossammanställning.

Eniro håller även fast vid att bolaget ska ha ett ebitda-resultat 2012 i nivå med 2011.

Under 2011 var ebitda-resultatet 991 miljoner kronor. Konsensus för ebitda-resultatet 2012 låg inför dagens rapport på 958 miljoner kronor.

Bolaget siktar även fortsättningsvis på att sänka kostnaderna med ytterligare 200 miljoner kronor under 2012.

Bolagets tidigare målsättning om att nettoskulden i relation till ebitda inte ska överstiga 3,0 gånger har reviderats till att den inte ska överstiga 2,5 gånger.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto