Home > Ericsson i tvära kast på rapportdag

Ericsson i tvära kast på rapportdag

Rapporten innehöll en blandning av negativa och positiva punkter, vilket gör att det är svårt att bedöma hur aktiekursen kommer att bli, sade Lars Söderfjell, analytiker vid Ålandsbanken, till Nyhetsbyrån Direkt före börsöppningen.

”Ericsson huvudsiffror är lite lägre än väntat. Samtidigt var Networks underliggande marginaler bättre och bolaget upprepar utsikterna kring affärsmixen vilket var positivt”, säger han.

På den negativa sidan finns också att affärsområdet Global Services var sämre än väntat, främst då inom Network Rollout.

”På minussidan står också kassaflödet under kvartalet. Det är en viss säsongsmässig effekt, men det var ändå svagt”, säger Lars Söderfjell.

Ericssons resultat före skatt blev 1,7 miljarder kronor för det första kvartalet 2013 (9,1).

Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 2,8 miljarder kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

Bruttomarginalen uppgick till 32,0 procent (33,3). Analytikerna hade väntat sig en bruttomarginal på 32,5 procent.

Försäljningen uppgick till 52 miljarder kronor för perioden (51,0). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 53,1 miljarder kronor.

Ericsson upprepar att den underliggande affärsmixen, med en högre andel nätutbyggnadsprojekt än nätkapacitetsprojekt, förväntas skifta mot en högre andel nätkapacitetsprojekt under andra halvåret 2013.

Bolaget står även fast vid att den negativa påverkan från nätmoderniseringsprojekten i Europa gradvis kommer att fortsätta minska under 2013.

Under första kvartalet sjönk bruttomarginalen till 32,0 procent, jämfört med 33,3 procent motsvarande kvartal i fjol. Fjärde kvartalet var bruttomarginalen 31,1 procent.

På onsdagen byttes en initial nedgång i aktiekursen, mot en uppgång och i skrivande stund noteras aktien på 76,95 kr, vilket är närmast oförändrat jämfört med tisdagens stängningskurs.

Den långsiktiga trenden är stigande för Ericsson, medan den mer kortsiktiga trenden som definieras av det glidande medeltalet på 20 dagar är fallande.

Ericsson
Ericsson

Av: Tradingportalen/Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto