Home > Ericsson noteras vid flera motstånd med spänd gummisnodd

Ericsson noteras vid flera motstånd med spänd gummisnodd

Den 17 november skrev jag: Den riskvillige kan köpa aktien (mot trenden) redan på nuvarande nivå med nödutgången placerad strax under 69 kronor. Faller aktien ner under 69 kronor kan man gå kort med nödutgången placerad vid 72,95 kronor.

Teknisk analys Ericsson B: Svansen och formationen jag skrev om i föregående analys har utvecklats som väntat och uppgången närmar sig 5 procent på 6 dagar.

Även om Ericssonaktien utvecklats positivt de senaste två veckorna är det allt mer som talar för en vändning vid nuvarande nivå. Gummisnodden (se den infällda bilden) är hårt spänd på ovansidan, samtidigt som aktien noteras vid två viktiga motståndsnivåer i form av den fallande motståndslinjen som förbinder topparna från juli, september och oktober. Dessutom var aktien uppe och testade av fibnivån 38,2% vid 73,80 igår och nivån höll (än så länge).

Den långa trenden för Ericsson är negativ så länge MA-200 inte pekar uppåt och kursstaplarna parkerat sig under medelvärdet. Så länge så är fallet anser jag att man bör se uppgångarna som rekyler som möjliggör kortare entréer på attraktivare nivåer. Med andra ord bör man undvika köppositioner, då risken inte uppväger möjligheterna.

Den korta trenden är positiv då det kortare medelävrdet EMA-5 brutit upp över EMA-14 och MACD noteras i köp, men uppgången ser ut att kunna bli begränsad.

Sammanfattning: Sammanfattning: Risken är stor för att vi får en vändning vid nuvarande nivå då aktien möter på flera motstånd, samtidigt som gummisnodden är hårt spänd på ovansidan. För den riskvillige som redan ligger i köp kan det vara läge att göra sig beredd på en ny nedgångsfas. Passeras däremot 74,20 stärks köparna ytterligare och nästa motstånd noteras vid 76,10.

Motstånd: 74,20 / 74,70 / 76,10 / 77,50
Stöd: 72,80 / 71,80 / 70,50 / 69,10

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto