Home > Ett år av COVID-19-pandemin – vad lärde vi oss?

Ett år av COVID-19-pandemin – vad lärde vi oss?

En ekonomisk lågkonjunktur vars like världen aldrig tidigare hade skådat inleddes för ett år sedan. För första gången någonsin gick den globala ekonomin ned samtidigt, vilket gjorde det svårt för både myndigheter och hushåll att anpassa sig till den nya ekonomiska verkligheten.

Andra lågkonjunkturer har gått till på andra sätt. Folk kunde resa till andra länder i jakten på ett nytt jobb eller ett bättre liv. Enligt affärscykelteorin är anledningen till att investerare inte kan använda denna teori globalt att när vissa delar av världen befinner sig i en lågkonjunktur befinner sig andra i en högkonjunktur.

Så har det inte varit den här gången. I och med den globala smittspridningen blev det svårare än någonsin tidigare att komma på fötter igen.

Det kommer ske till slut, men det kommer att ha kostat. Viruset orsakar varje dag nya dödsfall, och viruset slår tillbaka varje gång myndigheter försöker lätta på restriktionerna. Över hela världen har smittgraden ökat på sistone, framförallt i Europa.

Finns det några goda nyheter? Ja, USA och Kanada har lyckats bra med sina vaccinationskampanjer. Detta är något som leder till hopp, och i dessa delar av världen kan man se ljuset i tunneln.

Lärdomar från pandemin

Världen kommer aldrig mer vara sig lik. Från början mötte den globala ekonomin en av sina värsta mardrömmar – ett beroende av asiatiska länder för lågkostnadsvaror. Exempelvis var efterfrågan på ansiktsmasker hög, men tillgången i Europa och andra avancerade ekonomier var i början av pandemin låg. Framöver kommer globaliseringen ta ett steg tillbaka då länder inte kommer vilja öka sitt beroende av andra länder så lättvindigt igen.

Vi lärde oss även att priset på en råvara kan hamna i negativa territorier. Terminspriserna på olja hamnade på nära -40 dollar i april 2020, vilket troligtvis skapade det mest spektakulära diagrammet genom tiderna på finansiella marknader.

Finansiella lättnader genomfördes i en snabbare takt än någonsin tidigare. Hur bekämpar man en osynlig fiende om inte genom att erbjuda så mycket hjälp som möjligt? Alla världens ekonomier kan inte vända samtidigt, men tillsammans med avancerade ekonomier kommer även andra ekonomier få det lättare att göra det.

Solidariteten ökade. Medan vaccinationskampanjen har sett olika ut från land till land har fördelningen av vaccinet inte varit ett problem. Istället har problemet haft mer lokal prägel. Det bästa exemplet har vi i Europa där de flesta vaccinen produceras. De levererar fortfarande vaccin enligt planerna, trots att befolkningen har drabbats hårt av viruset.

Allt sammantaget har vi lärt oss att lågkonjunkturer även kan skapas av externa faktorer. Om världen klarar av att kontrollera konsekvenserna av de COVID-19-relaterade åtgärderna under de kommande åren kan vi säga att världen har lärt sig att hantera liknande kriser i framtiden.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.