Home > Ett argument för alternativa investeringar

Ett argument för alternativa investeringar

10 november, 2020 By Mircea Vasiu

Extrema penningpolitiska experiment har resulterat i att många marknader visar på ”anomalier”. Saker som inte existerade för ett par år sedan har plötsligt blivit norm.

Allt startade med att negativ ränta började användas i vissa utvecklade ekonomier. Vid den tidpunkt då detta introducerades i Japan, Euro-området, Schweiz och ett par nordiska länder fanns det inget precedensfall för hur konsekvenserna av detta skulle se ut.

En av konsekvenserna av en extrem penningpolitik är att obligationer får negativ avkastning. När länder använder sig av ett underskott finansierar de underskottet genom att låna från finansiella marknader. Teoretiskt sett bör detta bli enkelt eftersom länder med överskott kan finansiera ett sådant underskott. Betalningsvillkoren är dock inte alltid lika gynnsamma.

Negativ avkastning innebär dock att investerare får ut mindre och mindre av att köpa sådana obligationer. Grekland är det senaste landet som har börjat använda sig av detta, vilket är en slående vändning från hur situationen såg ut för ett par år sedan.

Alternativa investeringar – ett alternativ till obligationer med negativ avkastning

Investerare har inte många fler val när det kommer till säkra investeringar. Ett alternativ är att köpa säkra valutor. I så fall är JPY och CHF två av de bäst presterande valutorna under 2020. Ett annat alternativ är att vända sig till alternativa investeringar för att skydda sitt kapital långsiktigt.

En annan anledning att vända sig till alternativa investeringar har att göra med inflationen. Många berömda investerare (exempelvis Stanley Druckenmiller) tror att inflationen kommer stiga under de kommande fem, sex åren. Att säkra upp mot inflation är därför en fördel när man investerar i alternativa tillgångar.

Alternativa investeringar kan vara mer än bara guld och andra ädelmetaller. Nuförtiden pratas det mer om Bitcoin och andra kryptovalutor som säkra tillgångar. Bland andra traditionella alternativa investeringar hittar vi bland annat fastigheter och annat som tenderar att hålla sitt värde över tid, framförallt under perioder av högre inflation.

Att välja bäst presterande tillgång i en tillgångskategori är inte helt enkelt. Det finns alltid fördelar och nackdelar. Exempelvis går man miste om likviditet om man investerar i fastigheter, vilket innebär att det kan bli svårt att agera på marknaden när man behöver det.

Då negativ avkastning tar över världen (och det lär inte förändras någon gång snart), kan vi förvänta oss att allt fler investerare börjar flytta sin uppmärksamhet mot alternativa investeringar.