Home > Ett hausseartat fall för EUR/GBP eftersom den ristat en botten

Ett hausseartat fall för EUR/GBP eftersom den ristat en botten

EUR/GBP finner starkt stöd vid 0,83 och misslyckas med att göra en ny lägre låg trots att Europa är under geopolitisk press. Kan vi se en meningsfull studs härifrån?

EUR/GBP har varit ett svårt valutapar att handla under de senaste åren. Brexit-folkomröstningen följt av år av förhandlingar ledde till kaotiska svar från den mest handlade korskursen i Europa.

Efter Brexit sjönk växelkursen från sina toppar över 0,92 hela vägen till 0,83 och under. Närmare bestämt rör den sig hela 1 000 pips på lite över ett år, i vad som slutade vara en av de starkaste baisseartrenderna på FX-instrumentpanelen.

Men 2022 ger hopp till tjurar. Medan den baisseartade trenden fortfarande lever, verkar korsparet ha ristat en botten. Den har förändrats lite under året, trots stor försäljning på EUR/USD till följd av en hökisk Fed och geopolitisk oro.

Finns det någon anledning att vara hausse på EUR/GBP-korset här?

Den tekniska bilden gynnar en studs

0,83 visade sig ge starkt stöd. Den baisseartade kanalen som startade för nästan ett år sedan ger få eller inga incitament att köpa just här, men en rörelse över 0,84 kan förändra allt.

Vid ett sådant drag kommer marknaden sannolikt att konsolideras ett tag innan den försöker till 0,85. Men det centrala området, och det för att flytta baisseartad bias till hausseartad, är 0,86. En daglig stängning och hållning ovanför det pivotala området skulle utlösa mer uppsida, eftersom de lägre höjdpunkterna skulle ogiltigförklaras.

Geopolitiska händelser skadar det brittiska pundet mer

Igår var en mörk dag för Europa. Ryssland invaderade Ukraina, en självständig stat, vilket utlöste starten på ett krig som krossade den gamla kontinenten.

Den gemensamma valutan såldes redan från början av handelsdagen. Det brittiska pundet sjönk dock mer under dagen mot den amerikanska dollarn än vad euron gjorde.

En förklaring kan vara de brittiska banden med ryssar. Sanktionerna från Storbritannien ledde till att dessa band bröts, och den brittiska ekonomin kan komma att drabbas av någon form av slag – åtminstone förklarar detta delvis varför pundet handlades med en svagare ton än euron.

Sammantaget har växelkursen EUR/GBP varit i en baisseartad trend i mer än ett år. Det håller dock anmärkningsvärt vid dynamiskt stöd, vilket ger tjurar förhoppningar om en återhämtning.