Home > Ett långsiktigt tekniskt perspektiv på AUDUSD

Ett långsiktigt tekniskt perspektiv på AUDUSD

AUDUSD-paret har blivit ett av de starkaste valutaparen under COVID-19-pandemin. Investerare har uppskattat hur den australiska regeringen har hanterat pandemin, och de stigande ädelmetallpriserna har även de bidragit till en stark australisk dollar.

Valutamarknaden, och inte bara den, rör sig baserat på fundamentala och tekniska faktorer. Fundamental analys, baserat på hur ekonomiska nyheter och händelser kan påverka priserna, spelar en viktig roll i marknadsdeltagarnas positionering – och samma sak kan sägas om teknisk analys.

Ur ett tekniskt perspektiv ser det ut som att AUDUSD-parets ökning under de senaste 12 månaderna kan upphöra snart. Priset möter just nu stark resistens, vilket det förvisso kan övervinna, men de som satsar långsiktigt bör vara försiktiga.

AUDUSD möter resistens – 0,8 och 0,7 viktiga nivåer långsiktigt

Med tanke på diagrammet ovan är detta inte den första gången som AUDUSD-paret rör sig vertikalt. Detta har hänt tidigare, och kommer hända igen.

Trenden nedåt innan bottennoteringarna under 2020 inleddes med en triangel i form av ett vändmönster. Ralph Nelson Elliotts vågteori säger att en sådan triangel dyker upp som ett sista segment i en komplex korrigering. Detta kan synas när AUDUSD-paret bröt sig under den nedre kanten i triangeln. Den fortsatte att formera lägre lågpunkter, och lägre höjdpunkter, vilket återspeglar en nedåtgående trend.

0,8-nivån är iögonfallande. När marknaden tog sig under denna nivå började den möta på resistens. Så stark var detta avvisande den första gången att marknaden dippade till en ny, ännu lägre lågpunkt.

Med den nuvarande vändningen är AUDUSD-paret tillbaka till resistensområdet. Inom valutahandeln bör vi inte endast referera till resistens eller stöd utan till själva området runt denna nivå. Om man använder historiska rektioner runt detta område har AUDUSD-paret nu nått denna resistens.

Om paret inte kan ta sig över 0,8 riskerar paret att dras ned till 0,70. Om detta sker kan traders börja placera sina bets på ett omvänd ”head and shoulders”-mönster.

Allt sammantaget bör tjurar på marknaden vara försiktiga. Det bästa sättet att tradea de rådande nivåerna, förutsatt att man satsade långt förra året och köpte dippen, är att ta ut delar av vinsterna och sen höja insatsen för att skydda nedåt. Om marknaden är tillräckligt stark och stänger över 0,8 under denna tidsram kan man säga att den uppåtgående trenden fortfarande är möjlig.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto