Home > Ett makroperspektiv på den globala ekonomin, Q2 2021

Ett makroperspektiv på den globala ekonomin, Q2 2021

Handelsårets första kvartal avslutas imorgon, och traders och investerare har redan börjat planera inför de kommande tre månaderna genom att identifiera potentiella trender. Det makroekonomiska perspektivet ger en blandad bild och visar upp många motsägande tecken som kan göra det svårt att justera portföljen på ett lämpligt sätt.

Penningpolitik

När det kommer till penningpolitik bör årets andra kvartal inte innehålla något nytt, åtminstone inte för de stora centralbankerna. Fed och ECB signalerade nyligen att de kommer hålla räntorna nära noll fram tills mitten av 2024 medan RBA är fortsatt aggressiva i sina försökt att kontrollera avkastningskurvan.

Till följd av det kan vi förvänta oss att lättnadsåtgärder fortsätter dominera i utvecklade ekonomier i ett försök att förstärka den ekonomiska återhämtningen.

Råvaror

Oljan har redan nått och överstigit det mål som många investmentbanker satte för slutet av året. Den stigande trenden fortsätter då priset på olja har hittat en inflexionspunkt runt 60 dollar, och köpare är villiga att kliva in vid varje dipp. OPEC+ står fast vid sin strategi, vilket innebär att priset på olja bör stå stadigt ett tag till, och man bör inte räkna ut en rörelse upp mot 70 dollar under årets andra kvartal.

Aktier

Den globala, cykliska vändningen har fått aktiemarknadsindexen att nå nya höjder. I USA ligger Dow Jones rekordhögt, och Nasdaq100 återhämtade de flesta av sina förluster från slutet av februari. Europeiska aktier är även väl förankrade, medan den brittiska aktiemarknaden av många anses möta en intressant period framöver.

Fast avkastning

Den stigande obligationsräntan i USA har lett till en starkare dollar. Räntan bör fortsätta stiga tillsammans med den ekonomiska återhämtningen, vilket bör båda väl för dollarn. Många investmentbanker tror dock fortfarande på reflationstemat (det vill säga lägre dollar).

Valutor

Deutsche Bank tror att EURUSD kommer nå 1,25 under det andra kvartalet och 1,30 mot slutet av det samtidigt som USDJPY korrigerar tillbaka till 105. Om så blir fallet bör investerare förbereda sig på en avvikelse i korrelationen mellan dollarn och den stigande räntan. Om denna korrelation inte bryts kommer EURUSD få det svårt att ta sig tillbaka så högt.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto