Home > Ett tak på långsiktig avkastning

Ett tak på långsiktig avkastning

Fed-mötet i december kommer bli avgörande för den amerikanska dollarn, både kortsiktigt och på medellång sikt. En anledning till varför dollarn är så svag är marknadens förväntningar på vad Fed ska utannonsera i december.

Fed har redan gjort enorma förändringar vad gäller sitt penningpolitiska mandat. Medan fokus fortfarande ligger på prisstabilitet förändrade Fed definitionen på inflation. Mer specifikt siktar Fed sedan augusti på genomsnittlig inflation istället för en specifik nivå.

Operation Twist i december

Det pratas allt mer på marknaden om att Fed kommer utföra en så kallad Operation Twist, med start i december. Detta kommer innebära att de byter ut kortsiktigt statsobligationer mot sådana med längre mognad. Målet är att utöka mognaden i Fed:s portfölj. På så sätt kan Fed lyckas med att sätta ett tak på avkastningen, för att fortsätta med sina lättnader.

En annan sak som marknaden redan har prissatt är en utökning av Fed:s program för kvantitativa lättnader. Den nuvarande takten ligger på 120 miljarder dollar i månaden, och ryktena går nu att Fed kommer öka detta till 160 miljarder dollar i månaden med start i december.

Genom att sätta ett tak på långsiktig avkastning och genom att låta inflationen stiga kan Fed sätta ännu mer press på dollarn. Medan andra centralbanker i världen genomförde lättnader antyder dollarns fortsatta nedgång att marknaden fortfarande tror att Fed kommer genomföra fler lättnader. En möjlig besvikelse från Fed på det kommande december-mötet kan leda till att dollarn stiger igen.

Förra veckan nominerades Janet Yellen, tidigare ordförande på Fed, till finansminister i USA. Med andra ord är det rimligt att anta att samarbetet mellan Fed och finansdepartementet kommer bli större under Bidens presidentskap, vilket inte lämnar utrymme för avvikande åsikter.

Under en era då finansiell politik är lika viktig som monetär politik kan faktumet att en tidigare ordförande på Fed utnämns till finansminister ses som en förlängning av Fed:s makt. Marknadsdeltagare vet redan att man aldrig ska underskatta Fed. Även när det inte finns mer utrymme för lättnader har Fed alltid förmågan att komma på något nytt.

Kommer det blir annorlunda i december? Om vi dömer av hur det går för dollarn tror marknaden att Fed fortfarande kan genomföra mer lättnader än andra centralbanker.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto