Home > EU-kommissionen motsätter sig Baselkommitténs förslag på höjda kapitalkrav för banker.

EU-kommissionen motsätter sig Baselkommitténs förslag på höjda kapitalkrav för banker.

EU-kommissionen motsätter sig Baselkommitténs förslag på höjda kapitalkrav för banker.

Särskilt behandlingen av bolån, företagslån och lån till infrastruktur behöver förbättras.

Det sade kommissionens vice ordförande med ansvar för finansmarknaden Valdis Dombrovskis vid ett tal på torsdagen.

”Förslagen som Basel har gett ut på remiss skulle innebära betydande höjningar av kapitalkraven på alla områden. För EU:s del återstår mycket arbete på en rad områden som är viktiga för EU:s ekonomi”, sade han.

Baselkommitténs förslag skulle ge konkurrensnackdelar för europeiska banker i förhållande till omvärlden, sade han.

Andra områden som måste ändras är behandlingen av operativ risk eftersom resultatet verkar ge godtyckliga kapitalkrav som inte speglar riskerna banker ställs inför. Kommissionen vill inte heller ha ett standardiserat kapitalgolv, som inte kan underskridas.

Kommissionen stödjer Baselkommitténs mål att angripa oberättigade variationer som inte främjar konkurrens och finansiell stabilitet, sade kommissionären.

”Men det behövs också en intelligent lösning som tar hänsyn till enskilda bankers situation och behåller ett riskkänsligt tillvägagångssätt när kapitalkrav sätts med utgångspunkt från bankernas affärsmodell”, sade Valdis Dombrovskis.

”Att utjämna genomsnittliga riskvikter över hela världen kan inte vara svaret”, fortsatte han.

Om en bank fokuserar på utlåning till en bransch och en sektor med lägre risk så borde riskviktningen också vara lägre, sade han.

Kommissionen kommer att lägga sina förslag under hösten för revideringar av EU:s kapitaltäckningsdirektiv och kapitaltäckningsförordning.

”Vårt mål har inte ändrats. Vi vill ha lagstiftning som stödjer finansiell stabilitet, men som också tillåter banker att ge lån och stödja investeringar i den bredare ekonomin”, sade Valdis Dombrovskis.

Valdis Dombrovskis har tagit över ansvaret för finansmarknaden från britten Jonathan Hill, som avgick som kommissionär efter den brittiska folkomröstningen om EU-utträde.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto