Home > EU-kommissionen stoppar fusion mellan Deutsche Börse och London Stock Exchange.

EU-kommissionen stoppar fusion mellan Deutsche Börse och London Stock Exchange.

EU-kommissionen beslöt på onsdagen att stoppa den föreslagna fusionen mellan Deutsch Börse och London Stock Exchange.

Det tillkännagav kommissionen i ett pressmeddelande.

”Fusionen skulle ha minskat konkurrensen avsevärt genom att skapa ett de facto-monopol för räntebärande instrument”, sade EU:s konkurrenskommissionär Margrethe Vestager i ett uttalande.

”Eftersom parterna inte erbjöd åtgärder som krävdes för att lösa våra invändningar har kommissionen beslutat att förbjuda sammanslagningen”, fortsatte hon.

Fusionen skulle ha skapat ett de facto monopol för clearing för räntebärande instrument i Europa. Det skulle ha betytt att det Frankfurtbaserade clearinghuset DBAG slogs ihop med LCH.Clearnet, som finns i både London och Paris, och med Rombaserade Cassa di Compensazione e Garanzia.

Detta skulle få spridningseffekter nedströms för avveckling, förvaring och hantering av säkerheter.

Tjänsteleverantörerna på dessa marknader är beroende av transaktionsavgifterna hos clearinghusen. DBAG:s Clearstream konkurrerar med dessa tjänsteleverantörer och det fusionerade bolaget skulle ha möjlighet och orsak att flytta transaktionsavgifterna till Clearstream.

Dessutom skulle fusionen ha tagit bort en horisontell konkurrens för handel och clearing med derivat för enstaka aktier för belgiska, franska och nederländska aktier.

För närvarande konkurrerar Eurex med kombinerade produkter (handel och clearing) som erbjuds av Euronext och franska LCH.Clearnet. Fusionen skulle ha gett LCH.Clearnet en betydande makt att sätta priser för kombinerade produkter. Incitamenten att konkurrera med Eurex skulle minska. Euronext skulle kunna pressat ut ur marknaden.

Kommissionen underrättade parterna om sina invändningar i december 2016 i ett så kallat meddelande om invändningar (statement of objections).

”Det är upp till parterna att åtgärda invändningarna antingen genom att motbevisa dem eller föreslå tillräckliga lösningar. För att vara effektiva måste åtgärderna lösa alla invändningar och vara långsiktigt genomförbara”, skrev kommissionen.

Parterna föreslog att sälja franska LCH.Clearnet.

Detta skulle ha löst problemet med derivat för enstaka aktier, men inte de facto-monopolet för clearing av räntebärande instrument.

Berörda parter underströk detta när de rådfrågades i kommissionens marknadstest.

Marknadstestet visade att franska LCH.Clearnet är helt beroende av avgifter från LSEG:s handelsplattfrom för räntebärande instrument i italien MTS. Men London-börsen gick inte med på att sälja MTS.

Parterna erbjöd bara komplexa lösningar om att ändra sitt uppförande. Detta skedde mycket sent under den tidsbegränsade granskningen. De kunde inte påvisa att åtgärderna skulle ha varit effektiva i praktiken.

Beslutet påverkade inte alls av Storbritanniens avsikt att lämna EU, sade Margrethe Vestager vid en presskonferens.

Fusionen är så stor att den troligen skulle ha granskats av kommissionen även om Storbritannien redan nu skulle ha stått utanför EU, sade hon.

”Vi bedömer alla fusioner som har ett fotavtryck på EU:s marknad, oavsett företagens hemvist. I måndags godkände vi en fusion mellan två amerikanska företag, Dow Chemicals och DuPont”, sade Margrethe Vestager.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto