Home > EU-länder enas om regler för högre antidumpningstullar.

EU-länder enas om regler för högre antidumpningstullar.

EU-länderna enades på tisdagen om skärpta regler för antidumpning, som tillåter högre skyddstullar.

Import av kinesiskt stål nämns oftast som exempel, men även andra länder och produkter kan bli komma ifråga.

Ländernas EU-ambassadörer (Coreper) nådde uppgörelsen och bröt därmed ett dödläge sedan 2013 mellan mer protektionistiska och mer frihandelsvänliga länder i EU.

”Detta är ett stort genombrott. Våra handelspolitiska skyddsinstrument har förblivit i stort sett desamma i 15 år, men läget på världsmarknaden har förändrats dramatiskt”, sade Slovakiens ekonomiminister Peter Ziga i ett uttalande.

”Detta är ett viktigt steg för att hjälpa EU-tillverkare hantera orättvis konkurrens”, fortsatte han.

Moderniseringen av de handelspolitiska skyddsinstrumenten tillåter högre antidumpnings- och antisubsidiertullar när priset på råvaror (inklusive energi) snedvrider prisbilden av slutprodukten.

Det gäller när råvaror totalt utgör mer än 27 procent av produktionskostnaden och eller varje råvara mer än 7 procent enskilt. I sådana fall kan EU avvika från regeln om lägre tull (lesser duty rule).

Denna regel säger att tullen bara ska uppgå till den ekonomiska skadan som har uppstått för den europeiske konkurrenten, inte till hela dumpningsmarginalen (skillnaden mellan det dumpade priset och normalpriset.)

De nya antidumpningsreglerna ska också öka transparensen och förutsägbarheten. En fördröjning införs på fyra veckor innan tullen tillämpas efter beslut så att importörer ska hinna ta hem redan köpta varor.

Vidare behöver undersökningar om misstänk dumpning en anmälan från ett europeiskt bolag utan EU-kommissionen kan starta dem på egna initiativ. Undersökningstiden kortas.

Ministerrådets representanter måste nu inleda förhandlingar med Europaparlamentet om den slutliga utformningen av förordningen.

EU-länder enas om regler för högre antidumpningstullar.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto