Home > EU-ledare fortsätter att förhandla hur återhämtningsfonden ska se ut

EU-ledare fortsätter att förhandla hur återhämtningsfonden ska se ut

I typiskt europeisk stil samlades EU-ledare i Bryssel för att diskutera hur återhämtningsfonden ska se ut, men de har ännu inte lyckats nå ett beslut. Trots att mötet inleddes i fredags har helgen inte inneburit mycket framsteg då de norra medlemsländerna föredrog lån istället för bidrag till de utsatta södra medlemsländerna.

Återigen har inhemsk politik fått investerare att fundera på vad som är viktigast – stabilitet för euron just nu eller byggandet av en sann europeisk union, en som både har en gemensam finansiell och monetär policy?

Fast på €50 miljarder

De små framsteg vi såg över helgen hade att göra med en relativt liten summa på €50 miljarder. Mer specifikt, enligt förslag från holländskt håll, bad de norra medlemsländerna om att återhämtningsfondens design skulle bestå av lån. Men detta kan endast innebära att de norra medlemsländerna vill visa att de inte bara tänker ge bort pengar till de södra medlemsländerna utan att de binder sig till framtida reformer.

Händelserna över helgen visade att Europa är långt ifrån en enad röst. Bevakningen av framstegen på mötet innehöll många domedagsprofetior, fingerpekande och negativitet. Trots att Tyskland och Frankrike är på samma sida räcker inte det för att skapa en majoritet och påverka enhällighet när det kommer till den slutgiltiga röstningen.

När denna artikel skrevs är mötet ännu inte över. Förhandlingarna ägde rum hela natten och kommer antagligen fortsätta under den asiatiska sessionen.

Euron sticker hit oh dit. Den öppnade med en budton, som den avslutade föregående vecka med. Om något ligger förväntningarna på att ett avtal kommer uppnås, och att de mest ambitiösa finansiella förhandlingarna under de senaste årtionden kommer leda till en överenskommelse.

En sak är dock säker – Europa har inte råd att ses som svag på finansiella marknader. EU-ledarna är väl medvetna om de dystra marknadsförhållandena under euro-krisen då den gemensamma valutans existens hotades av finansiella spekulatörer. För att undvika det krävs ett tydligt och starkt budskap från Bryssel.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto