Home > EU nedgraderar BNP för Euro-området 2021

EU nedgraderar BNP för Euro-området 2021

Den efterlängtade ekonomiska prognosen från EU för det senaste kvartalet kom äntligen igår. Detta är en heltäckande rapport som erbjuder en detaljerad insyn i Euro-områdets ekonomier då den räknar med flera hundra ekonomiska variabler och indikatorer för att skapa en prognos för framtida ekonomisk tillväxt.

Det är värt att säga att rapporten brukade komma årligen, men EU förändrade detta till att släppa den tre gånger om året, och nu till fyra gånger om året. Detta kanske är ett sätt för EU att öka sin transparens, men oavsett vilket är det en utveckling vi välkomnar.

Prognosen för Euro-områdets ekonomiska tillväxt försvagas kraftigt på kort sikt

Det viktiga i rapporten är prognosen för EU och Euro-området. EU använder input från riksbanker runt om i Europa för att skapa en heltäckande prognos, som sällan är fel.

Gårdagens rapport inleds med att EU beskriver den långsamma starten på året. RRF (Recovery and Resilience Facility) har inte fullt ut inkorporerats i prognosen, men oavsett vilket har pandemin försämrat den ekonomiska återhämtningen under 2021.

Medan förtroendet förväntas att återvända under årets andra hälft tror EU på en ojämn återhämtning under olika delar av Europa. Då priset på olja har återhämtat sig har även inflationen återhämtat sig, vilket är positivt för EU då de var nära att ligga på noll eller under noll under sommaren och hösten förra året. Centralbanken anser att inflationsrisken är balanserad, trots faktumet att vi kortsiktigt kan se nedgångar i efterfrågan och löneutveckling.

Om går vidare till ekonomisk produktion har minskningen i tjänstesektorn kompenserats en aning av en stark industriell sektor. EU välkomnar finansiering i den privata sektorn, och förväntar sig att den höga besparingsgraden kommer minska under 2021.

Det viktigaste i rapporten är att Euro-områdets BNP-tillväxt sänktes från 4,2% till 3,8% under 2021, och att ekonomierna i Euro-området förväntas sammandra ytterligare under årets första kvartal. Trots den dystra kortsiktiga bilden indikerar rapporten också att Euro-ekonomierna kommer nå nivåerna vi såg innan krisen snarare än vad man från början trodde.

Euro-paren har inte påverkats av nyheterna då EURUSD och EURJPY fortfarande ligger nära dagens höjdpunkter efter att rapporten släpptes.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.