Home > EU-prognos: Dämpad återhämtning väntas andra halvåret 2012

EU-prognos: Dämpad återhämtning väntas andra halvåret 2012

EU:s ekonomi genomgår nu en mild recession. En gradvis återhämtning väntas starta under andra halvåret och ta fart under 2013. Det visade kommissionens vårprognos, som presenterades på fredagen.

Kommissionen spår att BNP faller med 0,3 procent i euroområdet i år och stiger med 1,0 procent nästa år.

För hela EU väntas tillväxten bli noll i år och 1,3 procent nästa år.

Prognosen för i år är därmed identisk från den tidigare interimsprognosen från den 23 februari, då ingen prognos gjordes för 2013.

”En återhämtning är i sikte, men situationen är bräcklig med stora skillnader mellan medlemsländerna”, sade ekonomikommissionär Olli Rehn i en kommentar.

”Vi bevittnar en pågående justering av de budgetmässiga och strukturella obalanser som byggdes upp före och efter krisen, som förvärras av det svaga ekonomiska sentimentet”, fortsatte han.

Kreditgivningen väntas fortsätta vara stram då bankerna måste stärka sina balansräkningar ytterligare. Men flera faktorer tynger också den inhemska efterfrågan.

Privatkonsumtionen dämpas av hög arbetslöshet, låga löneökningar och inflation, liksom hög skuldnivå hos hushållen i många EU-länder.

Privata investeringar minskar för närvarande, men väntas få stöd senare under prognoshorisonten av att förtroendet återvänder, låga räntor och solid tillväxt i världsekonomin.

Nettoexporten väntas vara den huvudsakliga drivkraften för tillväxten i år, medan den inhemska efterfrågan tar över den rollen under nästa år.

EU-kommissionen reviderar också upp sin prognos för inflationen i euroområdet i år till 2,4 procent för euroområdet i år från 2,1 procent i prognosen den 23 februari.

Nästa år spår dock kommissionen en inflation på 1,8 procent.

Inflationen kommer alltså klart att överstiga Europeiska centralbankens mål, som är att hålla inflationen i euroområdet ”under men nära 2 procent på medellång sikt”.

Orsaken är huvudsakligen högre energipriser och indirekta skatter, skrev kommissionen.

Det underliggande inhemska pristrycket har däremot hållits tillbaka på grund av ekonomins svaga tillväxt. Inflationen väntas sakta in vartefter effekterna av oljepriser och skatter avtar.

För hela EU reviderar kommissionen upp sin prognos till 2,6 procent i år från 2,3 procent i februariprognosen. För nästa år väntas inflationen i EU sjunka till 1,9 procent.

Priset på brentolja antas i genomsnitt ligga på 116:80 dollar per fat 2012 och 110:20 dollar 2013. Kommissionens beräkningar har utgått från terminsmarkanden.

Omräknat i euro innebär det ett oljepris på 89:20 euro per fat i år och 84:10 euro 2013.

Kommissionen spår att eurons växelkurs ligger på 1:31 dollar både i år och nästa år, med utgångspunkt från genomsnittskuren den 11-24 april. Mot yenen räknar kommissionen med 105:90 yen 2012 och 106:50 yen 2013.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto